Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Meeste meldingen continue screening uit gastouderopvang

De continue screening die wordt gebruikt om misstanden in de kinderopvang aan het licht te brengen leverde in 2016 48 signalen op. De meeste signalen hadden betrekking op huisgenoten van gastouders. Geen enkel signaal had betrekking op een houder.

Deze cijfers werden gemeld in het verslag van een schriftelijke overleg met daarin vragen die werden gesteld aan demissionair minister Asscher (SZW).

Een signaal betekent dat er sprake is van een bijschrijving in de justitiële documentatie van de medewerker, wat ertoe leidt dat een medewerker niet meer in aanmerking komt voor een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor een functie in de kinderopvang.

Veroordeling

Hoewel niet bekend is of de signalen hebben geleid tot een strafrechtelijke veroordeling, heeft het er in bijna alle gevallen toe geleid dat deze personen niet meer in contact staan met de opgevangen kinderen.

Huisgenoot

Hubèr Agterberg, algemeen directeur van gastouderbureau Viaviela: ‘In zo’n geval kan de opvang niet meer plaatsvinden, tenzij de huisgenoot wordt uitgeschreven op dat adres.’ Agterberg spreekt van een sluitend protocol. ‘Op het moment dat er een signaal bij justitie binnenkomt, worden de toezichthouder, het gastouderbureau en de gastouder ingelicht en worden er stappen ondernomen om veilige opvang te garanderen.’

Frequente bezoekers

Behalve huisgenoten komt er ook aandacht voor frequente bezoekers van de gastouder. ‘Het feit dat er nagedacht wordt om de veiligheid te vergroten vinden wij goed. Helemaal als deze dingen worden opgenomen in het personenregister volgend jaar’, stelt Agterberg. Hoe deze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd gaan worden is lastig om te zeggen. ‘Controleerbaarheid is vaak een tweede. Je kunt dingen niet uitsluiten, maar wel het bewustzijn vergroten. Het personenregister gaat er zeker bij helpen om de veiligheid te vergroten.’

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.