Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Handelen Gemeente Oisterwijk is niet uit te leggen

‘Het is in onze ogen niet uit te leggen,’ aldus een benadeelde inwoner over het handelen van de Gemeente Oisterwijk. Het zijn niet alleen de recent besproken legeskosten die de pan uit rijzen; het probleem voor gastouderopvang blijkt nog groter.

 

De problemen die de legeskosten voor gastouders teweeg brengen zijn nog veel groter dan door Dion Dankers (PGB) in de gemeenteraad werd geschetst. Ook hij is niet op de hoogte van onderstaande situatie, zo blijkt bij navraag. Dankers wil de legeskosten omlaag brengen, maar de overige partijen zagen dat afgelopen raadsvergadering niet zitten. Waarschijnlijk niet wetende dat er niet alleen exorbitante bedragen worden gevraagd voor een paar administratieve handelingen, maar dat er ook nog meerdere dezelfde onderzoeken na elkaar worden verricht. De kosten daarvan worden neergelegd bij de inwoners, die vervolgens niets anders kunnen dan stoppen met werken, of hun kinderopvang illegaal regelen. In dat laatste geval dus geen belastingen, geen verzekeringen, geen doorbetaling bij ziekte en vakantie, en misschien wel het allerbelangrijkste: geen controle op een veilige oppasomgeving.

 

 

Onderzoek

 

Wie gebruik wil maken van gastouders thuis, krijgt een onderzoek op geschiktheid van de oppasomgeving. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD, en geregeld en geregistreerd via de gemeente. De ouders betalen de rekening: ‘De GGD rekent om en nabij de 200 euro voor dit bezoek. Voor deze inspectie van ons huis betaalden wij de Gemeente Oisterwijk 619 euro.’ Volgens deze berekening zou de gemeente tweemaal meer vragen aan administratiekosten, dan de uitvoerende instantie vraagt voor haar onderzoek ter plaatse. Een onderzoek van nog geen uur, dat door deze hoge kosten nu ruim 600 euro moet kosten. Een bedrag dat goed is voor alle kosten van twee dagen werken voor de gemiddelde ZZP’er; er zijn er die minder verdienen!! Tot zover het probleem zoals Dion Dankers dat in de raad heeft ingebracht, maar door de andere raadsleden in stand werd gehouden.

 

 

Daarmee is de kous niet af:

 

Ondanks dat de opvang plaats vindt in de eigen woning van de ouders, moet er telkens opnieuw een onderzoek worden verricht als de ouders een andere gastouder betrekken, soms zelfs dubbel: ‘Wij willen graag gebruik maken van twee gastouders. Dit houdt in dat wij de gemeente Oisterwijk twee keer 518,70 moeten betalen voor dezelfde inspectie van ditzelfde huis.’ Dit jaar is dat onderzoek reeds verricht, maar omdat dit ouderpaar van de vorige gastouder wil overstappen naar twee nieuwe, komt het vorige onderzoek te vervallen en worden er twee nieuwe onderzoeken opgestart. Drie keer in een jaar komt de GGD kijken naar dezelfde woning, volgt er eenzelfde verslag, en worden volgens deze ouders door de ambtenaar dezelfde administratieve handelingen verricht. Omdat de werkzaamheden drie keer hetzelfde zijn, krijgen de ouders dit ‘tegen gereduceerd tarief.’

 

 

De ouders krijgen 200 euro korting op volgens deze ouders 1236 euro aan dubbel betaalde leges, dat maakt nog steeds 1036 euro overbodige kosten. Dit komt bovenop de toch al hoge legeskosten van 619 euro, die volgens Dankers minimaal terug kunnen naar de helft. Ofwel, dit gezin heeft ruim 1300 euro meer betaald dan nodig…

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.