Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Nieuwe inzichten in bestrijden pijn bij kind na operatie

Menig jong kind heeft moeite met communiceren. De ‘Interactieschijf voor wederkerigheid’ kan dan uitkomst bieden. De schijf maakt je bewuster van de dynamiek van een gesprek. Dit helpt jonge kinderen bij het leren van allerlei taalvaardigheden.

Stress, angst en pijn bij zieke kinderen verminderen. Dat beoogt het Pain Out Infant project van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het project maakt pijn zichtbaar. Daarmee wordt een stem gegeven aan jonge patiënten. 

Onvoldoende behandelde pijn blijkt nog steeds een probleem na operaties bij kinderen. Dit blijkt uit de eerste nulmeting van het project. De komende tijd wil het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) hier verandering in brengen.

Sterke en zwakke punten

Om de kwaliteit van behandelingen ná operaties te kunnen beoordelen, is het belangrijk om de doelgroep zelf naar hun mening te vragen. Daarom zijn het afgelopen jaar 86 kinderen van de afdelingen Papegaai en Schildpad geïnterviewd. Hiermee zijn de kwaliteiten en verbeterpunten duidelijk geworden en kan de zorg doelgericht worden verbeterd.

Sterke punten zijn naast het succesvol informeren van de kinderen voor een operatie, het regelmatige meten van pijn en het voorschrijven van medicatie na de operatie. Hierop scoort het ziekenhuis hoog vergeleken met andere Europese kinderziekenhuizen.

Hogere pijnwaarden, meer problemen bij eten, slapen en spelen door pijn en meer bijwerkingen van de pijnmedicatie, zoals misselijkheid en vermoeidheid blijken zwakke punten vergeleken met de andere ziekenhuizen. Daarnaast geven kinderen aan meer ‘pijnstilling’ te willen krijgen.

Pijn ná de operatie

Deze punten laten zien dat binnen de Pijn en Angst Reductie (PAR) nog weinig aandacht aan pijn ná de operaties is geschonken. Het is dus van belang om deze manier van pijnbestrijding bij jonge patiënten te verbeteren. Met Pain Out Infant zal het WKZ in de toekomst in staat zijn om beter de effecten van hun eigen maatregelen te monitoren.

Bron: vriendenumcutrecht-wkz.nl vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.