Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Stevige vuist tegen ongezonde stress bij kinderen

Jeugdprofessionals vanuit de preventieve jeugdgezondheidszorg uit twaalf Europese landen maken een stevige vuist om Early Life Stress te voorkomen en tijdig te signaleren. Zij committeren zich aan een Declaration om Europa-breed ongezonde stress bij kinderen tegen te gaan. De jeugdprofessionals zijn verbonden aan de European Union for School and University Health and Medicine (EUSUHM).

Wanneer stress langdurig aanhoudt of frequent optreedt, is er sprake van chronische stress. Het stressnetwerk ontwikkelt zich met name in de eerste 1000 dagen van een kind (-9 maanden tot 2 jaar) en in de adolescentiefase (13-24 jaar). Juist tijdens deze fasen is een kind extra kwetsbaar voor Early Life Stress (ELS). Onderzoeken tonen aan dat een breed scala aan factoren zoals een gebrek aan (gezonde) voeding, armoede, kindermishandeling en -verwaarlozing, een vechtscheiding, psychische ziekte bij ouders, schoolverzuim, pesten, sociale media en prestatiedruk kunnen leiden tot ELS. Gezien de grote gevolgen is ELS een maatschappelijk probleem.

Viertal beloftes

Bijna 450 jeugdprofessionals komen in het kader van EUSUHM op 11 september samen tijdens een congres in Rotterdam. Zij committeren zich dan aan een Declaration met vier standpunten om Europa-breed ongezonde stress bij kinderen 0-24 jaar tegen te gaan:

  1. De jeugdprofessionals verbinden zich aan het vroeg signaleren van ELS
  2. De jeugdprofessionals hebben extra aandacht voor het stimuleren van het sensitief opvoedvermogen. Met name de sensitiviteit van ouders voor gevoelens en gedrag van hun kind; daar zetten de professionals interventies op in.
  3. De jeugdprofessionals geven prioriteit aan het bevorderen en stimuleren van de weerbaarheid bij kinderen en jongeren.
  4. De jeugdprofessionals zetten ELS op de nationale, politieke en wetenschappelijke agenda van alle Europese landen.

Lees hier de volledige Declaration

Aan de slag

In Nederland gaan de beroepsverenigingen AJN Jeugdartsen Nederland, de V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) met de beloftes aan de slag.

  • Primaire actiepunten zijn daarbij:
  • Het onderwerp ELS bespreekbaar maken binnen de eigen organisatie in gesprekken met ouders, kinderen en jongeren.
  • Het programma Voorzorg en Stevig Ouderschap in alle gemeenten (landelijk), beschikbaar krijgen.
  • Activiteiten vanuit VWS en het landelijk actieprogramma Kansrijke Start stimuleren.
  • Zorgen dat expertise van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen ook voor adolescenten boven 18 jaar beschikbaar is.

EUSUHM verbindt kennis en mensen in de preventieve zorg voor jeugd om samen maatschappelijke problemen zoals Early Life Stress preventief stevig aan te pakken, zie www.eusuhm.org / www.eusuhm2019.com. Kartrekker van het thema Early Life Stress in Nederland is het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) het innovatie- en kenniscentrum voor de JGZ-sector: www.ncj.nl/themadossiers/earlylifestress

Bron: ajnjeugdartsen.nl en vakbladvroeg

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/europese-jeugdprofessionals-in-actie-tegen-ongezonde-stress-bij-kinderen/

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.