Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Therapie met beeld en muziek geeft zicht op binnenwereld kind

Dit boek van de hand van Wijntje van der Ende gaat over de kracht van non-verbale therapie via beeld en muziek. Doel is het verbeteren van emotie- en gedragsregulatie. Non-verbale communicatie tussen kind en therapeut speelt hierin een belangrijke rol. Hoewel soms wat theoretisch, is het al met al een inspirerend boek over de kracht van beeld en muziek binnen de therapie.

Wat er van binnen bij het kind speelt, is vaak onzichtbaar en niet-talig. Door samen te schilderen, muziek te maken en te improviseren kan die binnenwereld van het kind, deels zichtbaar worden gemaakt. Daarover gaat dit boek. ‘Affectregulatie via beeld en muziek voor kinderen met ontwikkelingsproblemen’ is geschreven door Wijntje van der Ende. De auteur is jarenlang werkzaam geweest als muziektherapeut en beeldend therapeut in de kinderpsychiatrie.

Voor vaktherapeuten

In het boek gaat de auteur uitgebreid in op wat affecttherapie inhoudt. Veel aandacht krijgt de ontwikkeling van het sociaal-adaptief vermogen bij kinderen, afstemmingstechnieken in spiegelen en synchroniseren en metalliseren. Verder beschrijft de auteur verschillende werkvormen vanuit zowel de beeldende- als de muziektherapie.

Wijntje van der Ende wil met dit boek haar eigen ervaringen als muziek- en beeldend therapeut delen. Nevendoel is om kennis en ervaring op dit gebied te onderbouwen om zo een rol te spelen in het onderzoek naar de werkzaamheid van beeld en muziek binnen de therapie. Om die reden zijn allerlei schema’s, meetlijsten en observatieleidraden opgenomen. Enige achtergrondkennis is wel vereist om de stof goed te begrijpen.

Voorbeelden uit de praktijk

Gelukkig wordt de theorie aangevuld met veel casussen, met daarbij foto’s ter illustratie. Dit brengt het geheel tot leven en zorgt ervoor dat de vertaalslag tussen theorie en praktijk makkelijker te maken is.

Heel inspirerend om te lezen is hoe Van der Ende, door werkvormen op het gebied van muziek en beelden naast elkaar te gebruiken, de affectregulatie van kinderen binnen de kinderpsychiatrie weet te verbeteren. Zij beschrijft uitgebreid hoe ze, door te spiegelen en aan te sluiten bij wat het kind laat zien, de verbinding zoekt met haar cliënten. Van belang hierbij is non-verbale communicatie, lichaamshouding en goed observeren, om van daaruit een ontwikkelingsproces op gang te brengen. Aan het slot van het boek volgen bijlagen met daarin onder meer een overzicht van muziektherapeutische en beeldend therapeutische werkvormen. Heel bruikbaar voor andere vaktherapeuten.

bron : vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.