Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Stroomlijn hulpaanbod aan ouders van huilbaby’s

Excessief huilende zuigelingen kunnen ouders tot wanhoop brengen. Adequate ondersteuning is dringend nodig, maar wat te doen? “Steek vooral in op stressregulatie en samenwerking”, adviseert dr. Ineke de Kruijff, specialist op dit gebied. Naast de nodige praktijkervaring is zij gepromoveerd op dit onderwerp. “Een aanrader vind ik de Basic en Advanced Baby Care methode. Deze nieuwe werkwijze zorgt voor stroomlijning van de zorg aan deze zuigelingen en hun ouders.”

Veel huilen van een baby maakt ouders wanhopig en onzeker. “Van ouders krijg ik reacties als ‘zoveel en intens huilen kan toch niet normaal zijn’ en ‘dat intense gekrijs wat maar door en doorging kan een mens tot waanzin drijven’.” Geen loze beweringen, want een overmatig huilende baby kan leiden tot mentale problemen bij ouders. “Zij zijn vaak ontzettend wanhopig tegen de tijd dat ze bij je in de spreekkamer komen.” Tot haar spijt ontvangen deze ouders regelmatig tegengestelde adviezen. Het allerbelangrijkste is dat zorgprofessionals ouders serieus nemen. “De impact van het hebben van een baby die veel huilt is immers enorm. De boodschap ‘het gaat vanzelf wel weer over’ is echt veel te kort door de bocht. Toch hoor ik die heel vaak terug van ouders.”

Gerichte ondersteuning

De Kruijff heeft in haar promotieonderzoek de nood van deze ouders in kaart gebracht. “Neem ouders die waren verwezen naar de kinderarts. Uit mijn onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de moeders en bijna een kwart van de vaders kampen met verhoogde depressiescores. Vaak gaat dit gepaard met gevoelens van stress en angst.” Dit laatste wordt mede gevoed door onrust over een medische oorzaak. “Gelukkig kun je ouders op medisch gebied veelal geruststellen. Slechts in 5% van de gevallen is er een medische oorzaak voor het vele huilen. Deze boodschap laat het stressniveau bij ouders vaak al dalen.”

Voor het leeuwendeel van de baby’s is er geen verklaring voor het overmatig huilgedrag. Zij verdienen gerichte ondersteuning, bepleit De Kruijff. “Het belangrijkste is om serieus naar hun zorgen en vragen te luisteren en hun kind grondig te onderzoeken. Bespreek ook de impact die het huilen op hen persoonlijk heeft en wat ze er tot dan toe mee hebben gedaan. Daar heb je overigens meer tijd voor nodig dan de standaard norm – 10 minuten bij de huisarts, 30 minuten bij de kinderarts – die ervoor staat.”

Basic en Advanced Baby Care

In dit kader breekt De Kruijff een lans voor het omarmen van Basic Baby Care (BBC) en Advanced Baby Care (ABC), ontwikkeld door zorgprofessionals uit de 0e, 1e en 2e lijn. “Deze aanpak maakt deel uit van een nieuwe, geïntegreerde werkwijze. Hierdoor verbetert de samenwerking tussen verschillende zorgverleners.”

De stroomlijning van het hulpaanbod bestaat uit drie kernpunten. “In de eerste plaats een uniforme werkwijze en informatieverstrekking. De praktijk leert immers dat hier vaak geen sprake van is. Zijn er medische zorgen, hierop richt zich het tweede kernpunt, dan volgt binnen drie werkdagen een gecombineerd consult bij de kinderarts en een medisch pedagogisch zorgverlener. De derde pijler richt zich op de afronding van dit speciale, maar tijdelijke zorgaanbod. Dit gebeurt middels een warme overdracht naar de verwijzende jeugdarts of huisarts door een videoconsult in aanwezigheid van ouders. Dit zorgt voor afstemming tussen diagnose, behandeladvies en regievoering. Deze werkwijze past ook heel goed in de netwerkzorg waarin 0e en 1e lijns zorgprofessionals rondom een thema georganiseerd zijn en elkaar goed weten te vinden. Samen met IMH Nederland zijn we bezig deze netwerkzorg rondom de onrustige baby in de regio Utrecht beter vorm te geven.”

Deelsessie tijdens babycongres

Tijdens de 2022-editie van het babycongres van Vakblad Vroeg gaat De Kruijff in een deelsessie dieper in op stressregulatie bij overmatig huilende zuigelingen en de ouderfactoren die hier een rol bij spelen. “Ik ga dan in op de laatste wetenschappelijk inzichten en bespreek vervolgens aan de hand van praktijkvoorbeelden de ins & outs van Basic en Advanced Baby Care.” De Kruijff hoopt tot slot van harte dat er in de samenleving meer begrip komt voor ouders van huilbaby’s. Plus dat de zorg voor hun baby’s beter georganiseerd wordt zodat ouders ook meteen weten, bij wie ze moeten zijn voor hulp. “De komende jaren wil ik samen met ouders en een aantal bevlogen zorgprofessionals hieraan bijdragen. Niet alleen door het opzetten van netwerkzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, maar ook via een verhalende podcastserie voor het grote publiek.” Voor dit laatste is zij een crowdfundingsactie gestart.

Het babycongres vindt dit jaar plaats op woensdag 16 november in Utrecht. Ook kun je online aan dit congres deelnemen. Vanaf 1 december zijn alle videoregistraties namelijk een maand lang te volgen. Op de website van Euregionaal Congresburo, onze partner, staat alle informatie op een rij. Op onze website staat vind je het programma en deelnamemogelijkheden in vogelvlucht.

Congres Vroegsignalering bij baby’s 2022 – live en online >>

bron : vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.