Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Belastingdienst gebruikte (tweede) nationaliteit in fraudeonderzoek

Hoe ver mag de Belastingdienst gaan in de bestrijding van fraude? Uit vrijgegeven documenten blijkt dat gegevens over de (tweede) nationaliteit gezien worden als ‘vrij hard bewijs inzake misbruik’, ook in de kinderopvangtoeslagaffaire.

Wie de ruim vijftienhonderd pagina’s aan vrijgegeven documenten doorzoekt op termen als ‘nationaliteit’ of ‘etniciteit’, komt tal van voorbeelden tegen waarin de Belastingdienst in ruime mate gebruik maakt van de beschikbare gegevens, stelt dagblad Trouw. Voorbeelden waarin nationaliteit wordt gebruikt als harde indicator voor mogelijke fraude.

Combiteam Aanpak Facilitators

Het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) raakte de maanden voortdurend in opspraak vanwege de harde aanpak van ouders in het zogenaamde CAF 11-dossier, waarbij in 2014 honderden ouders hun recht op kinderopvangtoeslag werd afgepakt en zij duizenden euro’s “onterecht ontvangen” toeslagen moesten terugbetalen. De Belastingdienst zat fout en gedupeerde ouders krijgen een schadevergoeding.

Belastingdienst gebruikt nationaliteitsgegevens

In de reconstructie die Trouw schetst blijkt uit tal van voorbeelden uit de honderden vrijgegeven documenten dat de Belastingdienst in ruime mate gebruik maakt van de beschikbare nationaliteitsgegevens. In een weekverslag uit februari 2015 schrijft het CAF-team: “Tenslotte zijn we bij een zaak een bijzondere modus operandus op het spoor. De nationaliteit van de indiener in combinatie met een bepaald patroon in de ingediende aangiften, geeft een vrij hard bewijs inzake misbruik.”

Ghanese nationaliteit

In 2014 doet de Belastingdienst een onderzoek naar alle mensen die een toeslag hebben aangevraagd en waarvan de eerste of tweede nationaliteit Ghanees is. De groep van ruim zesduizend mensen wordt volledig doorgelicht. Conclusie: er is geen duidelijke relatie gevonden tussen mogelijk misbruik en nationaliteit. Een CAF-teamleider vraagt toch “of er nog iets te zeggen valt over de relatie tussen inkomens, werkgevers en uren geclaimde opvang en opvanginstelling. Zijn daar profielen of is daar info uit te trekken die signalen opleveren voor samenspanning en daarmee risico’s?”

Staatssecretaris Menno Snel

Trouw vroeg staatssecretaris Menno Snel wat hij doet met de signalen dat vooral ouders met twee nationaliteiten werden verdacht. ‘De nationaliteiten van ouders waren in de systemen zichtbaar’, zei Snel. ‘Wij hebben geen aanwijzingen gevonden dat van deze gegevens gebruik is gemaakt bij het vinden van fraudeurs. Ik heb de Autoriteit Persoonsgegevens opdracht gegeven de signalen te onderzoeken. Inmiddels zijn tweede nationaliteiten voor medewerkers van Toeslagen niet meer te zien.’

Meer weten? Lees de uitgebreide reconstructie van Trouw >>

bron : kinderopvangtotaal

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.