Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Gesprekshandreiking ondersteunt toepassen meldcode

Twaalf video-casussen, ruim 500 reflectievragen en meer dan 100 verdiepende materialen. Dat is de inhoud van de handreiking ‘In gesprek over meldcode-dilemma’s’ van de Augeo Foundation. De gesprekshandreiking helpt professionals en organisaties bij het toepassen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De ondertitel is veelzeggend: Samen aan de slag met herkenbare casussen’.

Veel professionals kennen de theorie van de meldcode, maar de praktijk is een ander verhaal. Dat bleek uit een brede uitvraag onder professionals. Bij het toepassen van de stappen ervaren mensen ineens allerlei belemmeringen en onduidelijkheden.

Gesprekshandleiding

De gesprekshandreiking helpt om handelingsverlegenheid weg te nemen. Aan de hand van casussen met herkenbare vraagstukken kunnen professionals met hun collega’s, organisatie of met ketenpartners in gesprek om te reflecteren op eigen en elkaars handelen. Deze gesprekken kunnen ook helpen om samen overeenstemming te krijgen over wat een goede handelwijze is bij deze vraagstukken. De handreiking is relevant voor aandachtsfunctionarissen, leidinggevenden en uitvoerende professionals. Het hulpmiddel vormt een extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode.

Opzet handreiking

Je maakt eerst een keuze uit de twaalf vraagstukken (of brengt een eigen casus in), hierbij kun je filteren op sectoren, waaronder geboortezorg. Ieder vraagstuk start met een voorbeeldcasus in de vorm van een video. Hierna volgt een oriëntatie op het vraagstuk: Wat vind jij van de casus? Hoe reageren andere professionals hierop? En waar gaan we het over hebben? Aan de hand van de reflectievragen ga je met elkaar het gesprek aan. De handreiking legt vragen voor waarover je het gesprek, naar aanleiding van de casus, kan voeren. Mocht er nog ruimte zijn voor een vervolggesprek dan biedt het onderdeel ‘Verdieping’ materialen en werkvormen ter ondersteuning.

Naar de gesprekshandreiking ›

Bron: Nieuwsbrief Augeo Foundation en vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.