Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

24/7 monitoring van zwangeren stap dichterbij

Máxima MC (MMC) start grootschalig onderzoek naar het toepassen van elektrofysiologisch monitoren. Deze techniek maakt het mogelijk om zwangeren 24-07 te monitoren. Hierdoor kunnen mogelijke complicaties eerder opgespoord worden. Het centrum heeft hiervoor drie miljoen subsidie van ZonMw ontvangen. Een deel van de subsidie wordt ook benut voor het verder verbeteren van familiegerichte geboortezorg in MMC. 

Bij een klein aantal van de zwangerschappen is er sprake van ernstige complicaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die te vroeg geboren dreigen te worden. Het is cruciaal om deze zwangere vrouwen goed te monitoren. Met de huidige technieken, zoals cardiotocografische (CTG) monitoring, kan dit maar een paar keer per dag en gedurende een korte tijd. Dit komt onder meer omdat een langdurige meting door de zwangere als onprettig wordt ervaren. Ook is er bij deze monitoring vaak assistentie van verpleegkundigen nodig.

Zwangere vrouw 24/7 monitoren

De subsidie van ZonMw maakt onderzoek mogelijk naar elektrofysiologisch monitoren. Hierbij meet men heel secuur de elektrische activiteit van de hartspier van moeder en kind en de baarmoederspier. In tegenstelling tot CTG maakt deze techniek continue monitoring mogelijk. Zo kan mende zwangere vrouw en haar baby 24/7 in de gaten houden. Hierdoor kunnen complicaties eerder worden opgespoord en kan op het juiste moment de juiste zorg worden ingezet. De methode is tot stand gekomen dankzij samenwerkingen met TU/e, e/MTIC en Nemo Healthcare en wordt in MMC vooralsnog ingezet in studieverband.

Unieke samenwerking MMC en TU/e

Guid Oei, gynaecoloog bij Máxima MC en tevens verbonden aan de TU/e: “Deze ontwikkeling is het resultaat van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek van onze onderzoeksgroep met de TU/e. Hierin werken ingenieurs, gynaecologen en kinderartsen op een unieke wijze samen om de geboortezorg veiliger en beter te maken door het ontwikkelen en toepassen van innovaties. Dankzij deze samenwerking, die ook internationaal bijzonder is, waren we in staat om deze technologie van begin tot eind te ontwikkelen en nu voor de zwangeren beschikbaar te hebben.”

Subsidie voor grootschalig onderzoek

Beatrijs van der Hout, medisch ingenieur, is ontzettend trots dat MMC nu de kans krijgt om deze veelbelovende monitoringstechniek de komende jaren te onderzoeken: “Eerder is al aangetoond dat de techniek beter is, maar een grootschalig onderzoek naar de zorguitkomsten en -kosten ontbreekt nog. Dankzij deze subsidie kunnen we onderzoeken of de techniek ook op deze twee punten voor verbetering zorgt. De uitkomsten kunnen ervoor zorgen dat we de overstap kunnen maken van de huidige standaardtechniek naar elektrofysiologisch monitoren. De resultaten van ons onderzoek kunnen vervolgens in de gehele Nederlandse geboortezorg worden toegepast.”

Optimalisatie familiegerichte zorg

Met de subsidie kan daarnaast de familiegerichte geboortezorg op de Obstetric High Care (OHC, intensive care voor zwangere vrouwen) verder worden verbeterd. Het doel is om uiteindelijk 24/7 een centraal aanspreekpunt te hebben voor patiënten en zorgverleners. Deze rol, die nu overdag in MMC wordt ingevuld door de Physician Assistant (PA), kan dankzij deze subsidie worden uitgebreid. “We horen van patiënten dat zij de zorg van de PA erg waarderen”, aldus technisch geneeskundige Myrthe van der Ven. “We vinden het belangrijk dat patiënten en hun naasten een vertrouwd gevoel krijgen tijdens een opname in ons ziekenhuis. Een centraal aanspreekpunt helpt daarbij. Na het project evalueren we hoe groot de meerwaarde is voor onze patiënten en de zorgverleners.”

Zorgfunctie op zeer hoog niveau

De subsidie is verkregen uit het programma ‘Topspecialistische Zorg en Onderzoek’ van ZonMw. Dit programma is bedoeld voor niet-academische ziekenhuizen die op specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs op zeer hoog niveau uitvoeren, en deze functie willen versterken. In totaal hebben tien topspecialistische functies elk een subsidie van drie miljoen euro gekregen.

Bron: mmc.nl, vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.