Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Voorkom onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap

Het Leernetwerk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap! deelnemers gaan aan de slag om gezamenlijk kennis op te bouwen. Hierdoor komen de resultaten uit de 25 projecten eenduidig beschikbaar voor de praktijk.

Het leernetwerk is bedoeld om de uitvoering van de projecten te optimaliseren. Loopt een projectleider er tegenaan dat het lastig is voldoende deelnemers voor het onderzoek te werven? Dan kan dit een vraagstuk zijn om gezamenlijk op te pakken. De expertise en ervaring worden benut om gezamenlijk tot oplossingsrichtingen te komen. Ook stimuleert het leernetwerk kennisuitwisseling en afstemming tussen de verschillende projecten. Tot slot bevordert deze aanpak het eenduidig en in samenhang beschikbaar stellen van kennis uit de verschillende projecten.

Er zijn 13 onderzoeksprojecten van start gegaan op de volgende thema’s:

Voorkomen van onbedoelde zwangerschap

Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap

Voorkomen van en ondersteuning en zorg bij kwetsbaar (jong) ouderschap

Naast deze onderzoeksprojecten zijn 12 samenwerkingsverbanden verspreid over Nederland gestart om lokaal de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap te verbeteren.

Het leernetwerk loopt nog tot 2025.

Meer informatie

Het leernetwerk is voortgekomen uit het programma Onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap. Het programma richt zich op het ontwikkelen van kennis die bijdraagt aan het voorkomen dat iemand onbedoeld zwanger raakt of in een kwetsbare situatie moeder of vader wordt. Ook draagt het programma bij aan het verbeteren van zorg en ondersteuning bij een onbedoelde zwangerschap of bij een ouder of gezin in een kwetsbare situatie.

Bron: zonmw.nl vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.