Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Alles over kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Anderstalige cliënten lopen een veel hoger risico op complicaties tijdens  zwangerschap, geboorte en postpartum. Voor het Kenniscentrum Kraamzorg reden om een special uit te brengen over kraamzorg bij anderstalige gezinnen. De special is relevant voor alle beroepsgroepen in de geboortezorg.

Sinds 1 januari 2023 wordt de inzet van tolken in de geboortezorg weer vergoed. Dit maakt het extra belangrijk dat professionals deze mogelijkheid volop benutten. Goede communicatie is immers essentieel om veilige zorg te kunnen bieden. Daarom zouden geboortezorgprofessionals meer routine moeten krijgen om laagdrempelig een tolk te betrekken bij het gesprek.

Inhoud special

De 16 pagina’s tellende special bevat diverse interviews met mensen uit het veld over waarom en hoe je een tolk inzet. Ook bevat de special feiten & cijfers en tips over hoe je een tolkengesprek voert. Derde loot aan de specialstam zijn tools en materialen die je kunt inzetten om ouders goede voorlichting te bieden in eigen taal.

Doe het!

“Zuigelingenzorg moet 100% duidelijk zijn”, stelt jeugdarts Petra de Jong in het openingsinterview. De Jong zette zich jarenlang in voor terugkeer van tolken in de geboortezorg. “Een gesprek voeren of iets uitleggen aan een moeder met een tolk erbij, kost extra tijd en moeite. Maar: doe het! Het is de enige manier om goede zorg te verlenen en het geeft je voldoening.”

De special bevat tot slot informatie over hoe je de inzet van een tolk regelt en hoe je als zzp’er, praktijk of organisatie de kosten hiervan declareert.

Respectvolle interculturele geboortezorg

Eén van de artikelen gaat in op hoe vrouwen met een taalbarrière de zorg tijdens zwangerschap, geboorte en postpartumperiode in een nieuw land zelf ervaren. Alle internationale studies rond deze vraag zijn samengebracht tot één leidraad voor respectvolle interculturele geboortezorg.

Open blik

“Goed ouderschap kan er heel anders uitzien dan ‘wij’ denken”, betoogt Judi Mesman in het slotartikel. Mesman is hoogleraar Jeugd en Samenleving en won in 2021 de Stevinpremie voor haar onderzoek. “Ons westerse beeld van goed ouderschap belemmert de aansluiting met gezinnen met een andere culturele achtergrond. Wees je als professional daarom bewust van je eigen normen en benader ouders met een open blik.”

Download special

Download special Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

KCKZ en het vaktijdschrift Kraamsupport laten in het colofon speciale dank uitgaan naar Simone Goosen, campagneleider Tolken terug in de zorg, alstublieft en de Johannes Wier Stichting.

Bron: kennisnetgeboortezorg.nl en vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.