Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

10 miljoen extra voor toezicht kinderopvang

Vanaf 2019 komt er structureel 10 miljoen euro extra beschikbaar voor toezicht en handhaving in de kinderopvang. Met dit bedrag willen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en GGD GHOR Nederland het gat in de financiën dichten.

Het tekort voor gemeenten in 2019 is geraamd op 11,6 miljoen euro. Daarvan is nu 10 miljoen euro structureel toegekend door het ministerie van Sociale Zaken. Die berekening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 

*Een uurtarief voor toezicht van € 101,22. (Het originele tarief van € 89,88 waar gemeenten in het verleden mee rekenden en al hanteerden vanaf 2012 is met 6 jaar geïndexeerd.)

*Een urenverdeling over de risicoprofielen conform advies van GGD GHOR Nederland van 2015.

*De verdeling van de risicoprofielen over de locaties zoals die in 2018 is.

*De verdeling budget tussen toezicht en handhaving van 65-35.

 

Advies

 

 

De VNG vermeldt daarbij dat de berekeningen lokaal kunnen afwijken en dus leiden tot meer of minder extra gelden. Zo kan er bijvoorbeeld een lager uurtarief voor toezicht gelden. De VNG geeft het advies aan gemeenten die straks extra geld te besteden hebben om bijvoorbeeld meer gastouderinspecties uit te voeren of een aantal incidentele thema-inspecties te laten uitvoeren.

 

 

Met de extra 10 miljoen euro is er nu in totaal 43.399.000 euro beschikbaar voor toezicht en handhaving in de kinderopvang.

 

 

Bron: vng.nl

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.