Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Virtual Reality-project voor kleuterklassen valt in de prijzen

Het project ‘De Klas op Orde met Virtual Reality’ van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de Nederlandse Onderwijspremie 2024 gewonnen. Het project, waarbij studenten in een virtuele omgeving oefenen in het omgaan met ordeverstoringen in kleuterklassen, ontvangt een bedrag van € 1,2 miljoen.

Foto’s: Jan Aninga

De Nederlandse Onderwijspremie wordt jaarlijks door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek toegekend aan bijzondere onderwijsinitiatieven. De premie, de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, wordt uitgereikt aan onderwijsteams als impuls voor onderwijsvernieuwing en -verbetering.

Oefenen op een VR-klas

Het bewaren van de orde in de kleuterklas vraagt om heel specifieke vaardigheden. Maar hoe ontwikkel je die? Binnen ‘De Klas op Orde met Virtual Reality’ kunnen studenten met behulp van virtual reality oefenen in een gesimuleerde omgeving. Met een VR-bril en een VR-klaslokaal gevuld met kleuter-avatars kunnen ze oefenen met constructieve strategieën om ordeverstoringen aan te pakken. Er kunnen verschillende scenario’s worden ingezet, zoals een luide, langsrijdende brandweerwagen of kinderen die onder tafels kruipen. Aan de student de taak om de geleerde theorie in de (virtuele) praktijk te brengen.

Met plezier voor de klas

De VR-omgeving geeft de studenten de kans om met verschillende scenario’s en strategieën te oefenen in een realistische omgeving. ‘Vanaf het moment dat je die bril opzet sta je eigenlijk in de schoenen van de leerkracht. Je staat al meteen voor de groep,’ vertelt een student in een video over het project. ‘Het is vooral heel leuk en een goede manier om veel te oefenen.’  Marjon Fokkens-Bruinsma, Universitair Hoofddocent Hoger Onderwijs, vervolgt: ‘Het allerbelangrijkste van onze onderwijsinnovatie is dat studenten op een veilige manier beter leren omgaan met kleuters. Dat ze complexe strategieën krijgen aangeleerd en daarmee ook met meer plezier voor de klas staan.’

Nauwe samenwerking

De virtuele leeromgeving is in nauwe samenwerking met Jolien Mouw ontwikkeld door het team Visualisatie van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de RUG. Op dit moment wordt de tool ingezet bij de academische opleiding leraar basisonderwijs aan de RUG, maar ook de Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Saxion en Thomas More Hogeschool zijn betrokken bij de toepassing en verdere ontwikkeling van de VR-kleuterklas.

Bron: Persbericht Rijksuniversiteit Groningen / vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.