Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Definitieve compensatieregeling Stint: vergoeding nog steeds onder voorwaarde

Het is definitief: de overheid gaat kinderopvangorganisaties compenseren voor de twee jaar dat zij hun elektrische bolderkarren van Stint niet mochten gebruiken. In de regeling staat echter nog steeds dat het ministerie een voorwaarde aan de schadevergoeding koppelt. Kinderopvangorganisaties die de vergoeding willen ontvangen, worden – nog steeds – verplicht mee te werken aan een eventuele rechtszaak tegen de fabrikant van de Stint.

Het bedrag van de compensatie kan, afhankelijk van het bouwjaar van de Stint, oplopen tot 8.500 euro per Stint. Als er kosten zijn gemaakt voor vervangend vervoer, kan er gebruik gemaakt worden van een vaste vergoeding van 3.500 euro per Stint.

Verplicht meewerken aan rechtszaak tegen fabrikant

Onlangs schreven we al over de conceptregeling van de overheid om aanspraak te kunnen maken op de schadevergoeding voor het niet kunnen gebruiken van de Stint. Opvallend bij de internetconsultatie was dat er een voorwaarde wordt gesteld aan de schadeclaims voor 1200-watt Stints: Specifiek voor de Stints van 1200 watt geldt als voorwaarde dat aanvragers een eventuele vordering op derden overdragen aan de Staat. Dit heet een cessie. Dat betekent dat het ministerie eventueel het geld kan terugvorderen op een partij die aansprakelijk is voor het ongekeurd op de markt brengen van Stints van 1200 watt.

Emmeline Bijlsma, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) reageerde hier destijds furieus op: ‘Het ministerie koppelt een schandalige voorwaarde aan de schadevergoeding: kinderopvangorganisaties die de vergoeding willen ontvangen, waar de hoogste rechter op aandrong, worden verplicht mee te werken aan een rechtszaak tegen de fabrikant van de Stint.’ Onacceptabel vindt ze. ‘Het is heel simpel: regel de schadevergoeding op een manier zodat dat we niet opnieuw eindigen in een slechte film!’

Tekenen of niet?

Ondanks de felle kritiek vanuit de branche op de internetconsultatie, blijft deze voorwaarde in de definitieve regeling van kracht. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft juridisch advies ingewonnen over de mogelijke consequenties van het tekenen van de cessie-overeenkomst en zegt er in een nieuwsbericht op hun site het volgende over:

‘Helaas kan niemand dat exact bepalen. Het staat zeker niet vast dat de Staat een eventuele zaak zou winnen. De cessie-bepaling kán de Staat wel sterken in haar overtuiging dat ze een sterke zaak heeft tegen de fabrikant. Onze juristen menen dat dat niet het geval is. Het grote aantal reacties op de Internetconsultatie (120 organisaties hebben gereageerd conform de lijn van BK en BMK) is daarin van aanzienlijk belang. (…) Tegen bovenstaande achtergrond is het wat ons betreft niet raadzaam om onder voorbehoud of protest van gehoudenheid te tekenen omdat dat ertoe kan leiden dat de Staat het beroep van kinderopvangorganisaties op de regeling niet honoreert. Tegelijkertijd weten we dat veel kinderopvangorganisaties zich bezwaard blijven om de cessie-bepaling te tekenen.’

Fonds

Om uit dit dilemma te komen, is er een initiatief in de sector ontstaan. Er wordt gewerkt aan de oprichting van een fonds waaruit de juridische kosten van de fabrikant van de Stint (deels) kunnen worden gedragen. Op de site van de BK lees je hier meer over.

Vergoeding aanvragen

Vanaf 16 oktober kunnen kinderopvangorganisaties een vergoeding aanvragen voor de schade die ze leden. Je hebt drie maanden de tijd om de compensatie aan te vragen. Houd de site van de Brancheorganisatie Kinderopvang in de gaten over het laatste nieuws hierover.

Bronnen: BK, Nu.nl, kinderopvangtotaal

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.