Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Mondeling taalvaardige kleuter ligt beter in de groep

Het niveau van mondelinge taalvaardigheid speelt een belangrijke rol in de mate waarin kleuter meedoen in de groep.  worden afgewezen door hun klasgenoten. Voor kleuters met een matige taalvaardigheid dreigt sociale afwijzing. Mondeling taalvaardige kleuters liggen juist beter in de groep.

Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Femke van der Wilt aan de VU. Hoewel haar onderzoek geen uitspraken kan doen over de relatie tussen oorzaak en gevolg, laten de resultaten wel zien dat mondelinge vaardigheden een rol spelen in de mate waarin kinderen worden afgewezen door hun klasgenoten.

 

 

Sociale, cognitieve en emotionele factoren

Als vierjarigen voor het eerst de drempel van de school over stappen, gaat er een wereld voor hen open. Vanaf dat moment zullen ze meer en meer tijd doorbrengen met hun klasgenoten. Het aangaan van betekenisvolle interacties met klasgenoten is belangrijk voor de verdere sociaal-cognitieve ontwikkeling van kleuters. Kinderen die worden afgewezen door hun klasgenoten worden echter meestal uitgesloten van dergelijke interacties. Dat kan dramatische gevolgen hebben. Uit het onderzoek blijkt dat er niet één factor bepalend is voor de mate waarin kinderen worden afgewezen door klasgenoten, maar dat hierbij een netwerk van sociale, cognitieve en emotionele factoren betrokken is.

 

 

Betrek de hele klas bij taalvaardigheid

Leerkrachten willen sociale afwijzing in hun klas voorkomen en als dat niet lukt de mate waarin het voorkomt verminderen. Interventies die alleen gericht zijn op kinderen die worden afgewezen door hun klasgenoten moeten zich niet alleen richten op individuele kinderen, maar op hert betrekken van de hele groep. Het bevorderen van communicatieve taalvaardigheid door groepsactiviteiten zou daarom geschikt kunnen zijn in het voorkomen en terugdringen van sociale afwijzing in de kleuterklas. Van der Wilt adviseert leerkrachten dan ook om meer aandacht te besteden aan het bevorderen van de communicatieve taalvaardigheid van hun leerlingen.

 

 

Bron: VU.nl

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.