Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Anesthesie heeft geen invloed op hersenontwikkeling foetus

In zeldzame gevallen moeten zwangere vrouwen een ingreep onder algemene of lokale verdoving ondergaan. Gelukkig heeft blootstelling aan anesthesie tijdens de zwangerschap geen effect op de hersenontwikkeling van de baby. Tot voor kort was dit onduidelijk.

Ongeveer 1% van alle zwangere vrouwen moet een dringende, niet-verloskundige ingreep ondergaan tijdens de zwangerschap. Een studie van UZ Leuven stelt toekomstige ouders gerust: er werd geen verband gevonden tussen blootstelling aan anesthesie en de hersenontwikkeling van het kind. De studie is gepubliceerd in het medisch vakblad Anaesthesia.

Studie bij meer dan 500 kinderen

In de studie zijn 129 kinderen tussen 2 en 18 jaar onderzocht waarvan de moeders tijdens de zwangerschap een niet-verloskundige ingreep onder algemene of lokale verdoving hadden ondergaan. Informatie over het gedrag, algemeen functioneren en het voorkomen van eventuele psychosociale problemen of leerstoornissen bij deze kinderen werd verzameld via vragenlijsten aan de ouders. Zij werden vergeleken met 453 kinderen in dezelfde leeftijdsgroep, waarvan de moeders geen anesthesie hadden gekregen tijdens de zwangerschap.

Geen relevante verschillen

Prof. dr. Steffen Rex, diensthoofd anesthesiologie in UZ Leuven en hoofdonderzoeker van de studie: “We zagen in het algemeen geen klinisch relevante verschillen tussen de twee groepen: anesthesie tijdens de zwangerschap is dus niet geassocieerd met bepaalde ontwikkelingsproblemen bij kinderen. In specifieke subgroepen, bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen die een langdurige algemene verdoving kregen, waren er kleine effecten die in grootteorde vergelijkbaar waren met andere factoren zoals de leeftijd van de moeder. Onze resultaten zijn dus geruststellend voor zwangere vrouwen die een ingreep moeten ondergaan. Wel benadrukken we dat de huidige richtlijn blijft gelden: alleen in geval van dringende en levensbedreigende situaties, voeren we een ingreep uit tijdens de zwangerschap.”

Bron: uzleuven.be vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.