Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Kinderdagverblijven honderden euro’s duurder dan Gastouderopvang

Ouders met kinderen op kinderdagverblijven dreigen volgend jaar honderden euro’s meer kwijt te zijn. Doordat een pedagogisch medewerker voortaan één baby minder onder de hoede mag hebben, zien vooral kleine opvanglocaties de kosten explosief stijgen. Dat becijferde de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Om de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen, komen vanaf 1 januari strengere eisen voor baby’s. Pedagogisch medewerkers mogen niet langer voor vier 0-jarigen tegelijkertijd zorgen, maar voor maximaal drie. ,,Het klinkt onschuldig en sympathiek, maar we moeten aan een kaartenhuis van rekenformules voldoen qua ruimte voor de kinderen en aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Trek er één kaart uit en het huis zakt in elkaar’’, verklaart Erik Vlutters, directeur van De Kleine Wereld.

 

 

Uit een rapport van kinderopvangonderzoeker Ed Buitenhek blijkt dat de kosten voor dagverblijven met ruim 7 procent stijgen. Met name de kleine locaties voelen de veranderingen in de portemonnee. Via een verhoging van de kinderopvangtoeslag krijgen ouders een deel van die rekening terug. Maar de brancheorganisatie verwacht dat de prijzen harder zullen stijgen dan de verhoging van de toeslagen.

 

 

Dat betekent dat ouders wel degelijk meer kwijt zijn aan kinderopvang. Als de berekeningen van de kinderdagverblijven bewaarheid worden, gaat een gezin met een laag inkomen, dat twee kinderen drie dagen naar de opvang stuurt, er minimaal 800 euro per jaar op achteruit. Voor eenzelfde gezin met een modaal inkomen stijgen de kosten met ruim 900 euro per jaar. ,,Terwijl het ministerie bij de invoering van deze maatregelen altijd heeft gezegd dat ouders niet meer gaan betalen’’, zegt voorzitter Felix Rottenberg van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

 

 

Kostenpost
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) gaat echter uit van een minder hoge kostenpost voor ouders. Uit berekeningen van het ministerie blijkt namelijk dat de kinderdagverblijven minder extra kosten maken door de veranderingen (namelijk 4,6 procent extra) en dat de verhoging van de toeslagen die extra kosten wél dekt.

 

 

Ook ouderorganisatie Boink wil nog niet zo pessimistisch zijn. ,,We denken dat het effect op de laagste inkomens het grootst is. Dat is ongunstig, want die zijn al ondervertegenwoordigd in de kinderopvang. Maar we weten pas wat ouders gaan betalen als ze in het eerste kwartaal van 2019 de rekening krijgen’’, zegt voorzitter Gjalt Jellesma. Want ondanks de financiële keerzijde vindt Boink de maatregel ‘fantastisch’. ,,Iedere moeder vindt het beter als pedagogisch medewerkers voor drie in plaats van vier baby’s hoeven te zorgen.’’

 

 

Het maakt baby’s echter wel duurder voor de kinderopvangorganisaties. Zij moeten op zoek naar meer leidsters in een tijd dat er al te weinig mensen zijn te vinden. De Kleine Wereld verwacht het uurtarief met zo’n 10 procent te moeten verhogen. ,,Het ministerie gaat er vanuit dat we de extra kosten opvangen door meer peuters aan te trekken of met de buitenschoolse opvang”, verklaart Vlutters. ,,Maar zo werkt dat niet. Het gros van de kinderen komt als baby en groeit door naar de peutergroep. Je hebt niet ineens een lading extra peuters. En niet alle kinderdagverblijven hebben een bso.’’ Het ministerie gaat er vanuit dat we de extra kosten opvangen door meer peuters aan te trekken of met de buiten­school­se opvang. Maar zo werkt dat niet

 

 

Wachtlijsten
Daarbij komt dat de meeste gebouwen niet geschikt zijn om veel extra kinderen op te vangen. Ook verwachten kinderdagverblijven langere wachtlijsten voor baby’s, omdat er minder plekken komen.

 

 

Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark belooft een vinger aan de pols te houden en de kosten te monitoren. Want ook uit een controle van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek dat de babymaatregel zo’n 4 procent extra kost.

 

 

Volgens onderzoeker Ed Buitenhek gaat ze echter te veel uit van gemiddelden en is de praktijk weerbarstig. ,,Het CBS heeft slechts geteld hoeveel baby’s er in Nederland zijn en daar heeft Van Ark vervolgens een wiskundige formule op losgelaten. Die houdt geen rekening met groepsindelingen, de regel om vaste gezichten op een groep te hebben en het aantal leidsters dat er nu al is. Ik heb geen behoefte aan onenigheid maar als het niet klopt, klopt het niet”, verklaart hij.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.