Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Gastouders betalen in Oisterwijk 619 euro aan leges en in Tilburg helemaal niks

OISTERWIJK – Een hartstochtelijk pleidooi van het Oisterwijkse gemeenteraadslid Dion Dankers om ‘ballen te tonen’ sorteerde donderdagavond geen effect.

Behalve zijn eigen PGB ging geen enkele fractie in de raad mee met het voorstel om de leges voor gastouderopvang te halveren. Dankers stelde voor om het principe dat leges kostendekkend moeten zijn te laten varen terwille van ‘de maatschappelijke aanvaardbaarheid’. Hij wees erop dat gastouders in Oisterwijk voor registratie van hun opvang 619 euro bij de gemeente af moeten rekenen, terwijl een gemeente Tilburg helemaal niets vraagt.

 

 

Dankers stelde voor de leges te halveren, zodat Oisterwijk bijvoorbeeld in de buurt van Loon op Zand (342 euro) zou komen. Overigens zijn de gastouderleges in de gemeente Haaren, waarvan het dorp Haaren na gemeentelijke herindeling naar Oisterwijk komt, nog hoger dan in Oisterwijk: 653 euro. Opvallend was dat oppositiegenoot PrO de motie van de PGB als verkiezingsretoriek wegzette. ,,Dit is voor de bühne”, meende Ruud van der Star (PrO).

 

 

Kinderopvangorganisaties, gastouders inbegrepen, moeten zich via de gemeente inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De gemeente laat de GGD een inspectie uitvoeren op de locatie van de opvang. De kosten daarvan worden via de leges bij de aanvrager in rekening gebracht.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.