Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Geen verdere daling vaccinatiegraad

Het gaat dan om het aantal kinderen dat ingeënt is met het DKTP-vaccin, de prikken tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Dat schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, in een brief aan de Tweede Kamer. Ondanks dit volgens Blokhuis ‘hoopgevende’ bericht, blijft de overheid maatregelen nemen om de vaccinatiegraad te verhogen.

 

 

 

Daling

Eerder uitten politici en zorgprofessionals hun zorgen over de dalende vaccinatiegraad in Nederland. In de zogeheten Nederlandse Bible Belt (de strook die dwars over Nederland loopt van Zeeland naar Overrijssel waar relatief veel gelovigen wonen) weigert een grote groep ouders vaccinaties voor kinderen vanwege religieuze bezwaren. Maar er is ook een groeiende groep ouders die vaccinatie weigert of uitstelt om andere, bijvoorbeeld antroposofische overtuigingen.

 

 

 

Ondergrens

Vijf jaar geleden zakte Nederland voor het eerst onder de grens (95 procent gevaccineerde kinderen) die volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO nodig is om groepsimmuniteit voor mazelen te garanderen. Ook voor andere ziektes geldt een ondergrens voor groepsbescherming. In heel Nederland is momenteel 90,2 procent van de peuters gevaccineerd tegen bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus, kinkhoest en polio, hib, hepatitus B, pneumokokken en meningokokken C.

 

 

Weigeren?

Kinderopvangorganisaties worstelen met hun vaccinatiebeleid en de vraag of zij kinderen die niet gevaccineerd zijn mogen of moeten weigeren. Deze kinderen zouden immers een risico vormen voor de andere kinderen op de groep. Een speciale commissie doet momenteel onderzoek naar oplossingen voor dit vraagstuk. Zij komen uiterlijk 1 mei 2019 met een advies. Lees meer: Commissie geeft advies over vaccinatiebeleid kinderopvang.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er geen verder afname is van de vaccinatiegraad bij jonge kinderen.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.