Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Protocol optimaliseert kinderbescherming rond de geboorte

Jonge kinderen, met name 0-3 -jarigen, hebben twee keer zoveel kans om mishandeld te worden als oudere kinderen. Maar ook prenataal is soms al bescherming van de foetus nodig. Een protocol zet op een rij wat er nodig is om de samenwerking bij maatregelen op dit gebied rond de geboorte te optimaliseren.

Een (voorlopige) ondertoezichtstelling (OTS) tijdens de zwangerschap of een uithuisplaatsing (MUHP) direct bij de geboorte zijn ingrijpende beslissingen. Niet alleen voor vrouwen en hun naasten, ook op betrokken zorgverleners hebben deze situaties een flinke impact. In dergelijke situaties is een goede samenwerking tussen verloskundige zorgverleners en de professionals uit het sociale- en kinderbeschermingsdomein daarom cruciaal.

Draaiboek

Het samenwerkingsprotocol beschrijft de uitgangspunten, concrete handelwijze en praktische afspraken die gelden bij het voorbereiden en uitvoeren van een kinderbeschermingsmaatregel rond de geboorte. Onderdeel is het draaiboek dat voor iedere zwangere die te maken krijgt met een dergelijke maatregel, wordt ingevuld en bijgehouden. Het draaiboek is een levend document: elke verandering in het beleid of in de afspraken rondom de zorg voor de moeder en/of het kind wordt genoteerd én gecommuniceerd met de betrokken zorgverleners.

Doelgroep

Het protocol is in eerste instantie zowel bedoeld voor alle zorgverleners in het VSV (Verloskundig SamenwerkingsVerband) als voor medisch maatschappelijk werk, huisartsen en, GGZ zorgverleners en JGZ-professionals. In het protocol wordt samengewerkt met de professionals die de kinderbeschermingsmaatregelen tijdens de zwangerschap en rondom de geboorte uitvoeren. Denk aan de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen (GI’s), Veilig Thuis en andere professionals. Het protocol is tot stand gekomen met ondersteuning van een ZonMW-subsidie en in samenwerking met het Amsterdam UMC, locatie AMC. TNO Child Health werkte aan de uitvoering.

Samenwerkingsprotocol Kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte >>

Bron: ajnjeugdartsen.nl / vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.