Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

De (waarschijnlijk) definitieve uurtarieven 2024 zijn bekend

Het definitieve Besluit kinderopvangtoeslag 2024 is gepubliceerd. In dit besluit zijn de maximum uurtarieven en de toetsingsinkomens voor 2024 vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Wel loopt er nog een motie om de maximum uurprijzen verder te verhogen om kosten voor ouders te beperken.

Het definitieve besluit kun je hier lezen. De maximale uurtarieven voor 2024 worden met 6,01 procent geïndexeerd. De uurtarieven zijn als volgt:

Opvangsoort 2023 2024 Verhoging
Dagopvang € 9,12 € 9,65 € 0,53
Buitenschoolse opvang € 7,85 € 8,30 € 0,45
Gastouderopvang € 6,85 € 7,24 € 0,39

Motie verhoging kinderopvangtoeslag aangenomen

Of dit de definitieve uurprijzen zijn is echter nog de vraag. Een Kamermeerderheid heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen van GroenLinks en ChristenUnie om mensen met kinderen te ondersteunen. Het maximum uurtarief waarover je kinderopvangtoeslag krijgt, gaat omhoog, staat in de motie. Inmiddels is die verhoging verwerkt in amendementen op de begroting. In de Eerste Kamer is er echter nog geen meerderheid en ook is nog niet duidelijk tot welke maximum uurprijzen voor de verschillende opvangsoorten dat zou leiden.

Tarieven vaststellen op basis van bovenstaande uurprijzen

Let op: het doel van het extra verhogen van de tarieven is om de lage en middeninkomens te ondersteunen. Dit door het gat tussen het toeslagtarief en de werkelijke tarieven te dichten. De BK en BMK benadrukken daarom dat het niet de bedoeling is dat de prijzen extra worden verhoogd vanwege deze tegemoetkoming. Zij adviseren daarom om het traject met de oudercommissies te doorlopen op basis van bovenstaande tarieven uit het definitieve besluit.

Bronnen: BKBMK kinderopvangtotaal

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.