Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Personenregister: de feiten over structurele aanwezigheid

Zoals u weet, moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Dat geldt voor u als gastouder en uw volwassen huisgenoten, maar ook voor andere personen die structureel aanwezig zijn op uw opvanglocatie. Wat betekent dit in de praktijk? En wat wordt er van u verwacht? Hieronder geven we een antwoord op deze vragen.

 

 

Als gastouder wordt u nu al continu gescreend. Dat geldt ook voor uw volwassen huisgenoten. Wat met de komst van het personenregister voor u verandert, is dat u en uw huisgenoten zich moeten inschrijven in het register. U kunt zich inschrijven met uw bestaande Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), als deze is afgegeven na 1 maart 2013. U heeft tot 1 juli de tijd om u in te schrijven en gekoppeld te worden door uw gastouderbureau. Dit is een voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang.

 

 

Structurele aanwezigen: inschrijven op 1 maart of direct daarna

 

 

Wat nieuw is, is dat andere personen die structureel aanwezig zijn op uw opvanglocatie, ook een VOG nodig hebben en zich moeten inschrijven in het personenregister. Als richtlijn geldt dat iemand structureel aanwezig is, als deze persoon minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur tijdens opvanguren op de opvanglocatie is. Voorbeelden hiervan zijn een schoonmaakster of een buurvrouw die regelmatig tijdens opvanguren op bezoek komt. Meer informatie hierover leest u in de factsheet Personenregister op rijksoverheid.nl. Omdat structurele aanwezigen nog niet continu gescreend worden, moeten zij zich op 1 maart of direct daarna inschrijven. Hun VOG mag op het moment van inschrijven niet ouder zijn dan 2 maanden.

 

 

Wat moet u doen?

 

 

Zijn er tijdens opvanguren andere personen structureel aanwezig op uw opvanglocatie? Dan moet u hen informeren dat zij zich moeten inschrijven in het personenregister. Ook moet u uw gastouderbureau zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Voor deze personen moet namelijk vóór 1 maart een VOG worden aangevraagd. Na inschrijving moet het gastouderbureau deze personen direct koppelen aan de organisatie.

 

 

Meest gestelde vragen over structurele aanwezigheid

 

 

Wat wordt in de richtlijn bedoeld met ‘minimaal een half uur per 3 maanden’? Gaat het om een totale aanwezigheid van een half uur of een half uur aaneengesloten per 3 maanden?
De richtlijn geldt voor aaneengesloten aanwezigheid van minimaal een half uur per 3 maanden.

 

 

Als ouders bij het brengen en halen wat langer blijven, moeten zij zich dan ook inschrijven in het register?
Ouders die kinderen komen brengen of halen hoeven zich niet in te schrijven in het register. Ook niet wanneer zij wat langer blijven om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken. Dit geldt ook voor personen die kinderen komen brengen en halen in plaats van de ouders. Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.

 

 

Moeten personen zoals een tuinman, aannemer of klusjesman zich ook inschrijven? 
Een klusjesman die met regelmaat op de locatie aanwezig is om allerlei werkzaamheden te verrichten, moet zich inschrijven in het register. Uitgangspunt is hierbij de richtlijn: aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur. Komt hij echter voordat de opvang aanvangt of na sluitingstijd, dan is inschrijving niet nodig.
Ook is er geen inschrijving nodig in het register in geval van een eenmalige kortdurende klus die niet langer duurt dan een aangesloten periode van twee weken, waarbij er geen directe betrokkenheid bij en/of verantwoordelijkheid voor de kinderen is.

 

Wie moet zich inschrijven wanneer de opvang bij de vraagouder thuis plaatsvindt?
Als de opvang op het adres van de ouders plaatsvindt, dan hoeft alleen de gastouder zich in te schrijven in het personenregister. 

 

De inwonende huisgenoot (18+) van de gastouder, neemt regelmatig een vriend(in) mee naar huis. Moet deze vriend(in) zich ook inschrijven?
Dat ligt aan de specifieke situatie:  Als tijdens opvanguren structureel dezelfde vriend/vriendin aanwezig is, dan zal deze persoon zich in moeten schrijven in het personenregister. Uitgangspunt voor structurele aanwezigheid is de richtlijn: aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur.

 

Moeten uit huis wonende studerende kinderen zich ook inschrijven als ze tijdens de vakanties thuis zijn?
Ook hier geldt dat als zij tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn, zij zich moeten inschrijven in het personenregister. Uitgangspunt voor structurele aanwezigheid is de richtlijn: aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur.

 

 

Als familie van een gastouder uit het buitenland voor een aantal weken naar Nederland komt, moeten zij zich dan ook inschrijven? Zo ja, hoe krijgen zij dan een Nederlandse VOG? 
Een aantal weken aanwezigheid in de woning van een gastouder zou kunnen leiden tot structurele aanwezigheid tijdens opvanguren. De richtlijn hiervoor is: aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur. Als deze personen in het buitenland wonen, maar de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen zij een VOG aanvragen bij Dienst Justis. Met deze VOG kunnen zij zich inschrijven in het register. Als zij geen Nederlandse nationaliteit hebben én hier ook niet wonen en/of werken, dan kunnen zij geen VOG aanvragen in Nederland en zich ook niet inschrijven in het register. Deze situatie vraagt wellicht om maatwerk. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de lokale GGD om deze situatie te bespreken met de toezichthouder.

 

 

Moet een achterwacht van een gastouder zich ook inschrijven?
In de huidige situatie hoeft de achterwacht niet te beschikken over een VOG. Deze situatie blijft met de invoering van het personenregister vooralsnog ongewijzigd.
Dit betekent dat de achterwacht zich niet in hoeft te schrijven in het register. Dit geldt alleen wanneer de achterwacht incidenteel aanwezig is,  om in te vallen bij een calamiteit. Wanneer de achterwacht minimaal een keer per drie maanden minstens een half uur aanwezig is, is er sprake van structurele aanwezigheid en moet deze persoon zich inschrijven in het register.

 

 

 

 

Meer informatie

 

 

U leest meer informatie over het personenregister op duo.nl/personenregisterkinderopvang.
Wilt u meer weten over structurele aanwezigheid? Bekijk dan de factsheet Personenregister op rijksoverheid.nl.

 

 

 

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.