Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Logopedisten vragen aandacht voor taalontwikkelingsstoornis

Naar schatting heeft 7% van de 5-jarigen een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch is er maar weinig over bekend. De beroepsvereniging voor logopedisten vraagt via haar website aandacht voor dit probleem. Dat meldt Vakblad Vroeg.

TOS is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die erfelijk kan zijn en vaker bij jongens voorkomt dan bij meisjes. De precieze oorzaak van de stoornis is nog niet bekend. ‘Er wordt snel gedacht dat deze kinderen gewoon niet zo slim zijn. De stoornis is ook niet altijd even makkelijk te herkennen. Ieder kind heeft weer andere symptomen. En die veranderen weer naarmate kinderen ouder worden’, zegt prof. Dr. Ellen Gerrits, hoogleraar logopediewetenschap.

Impact

Volgens haar is TOS een onzichtbare handicap met grote impact. ‘Door de stoornis hebben deze kinderen vaak sociale, emotionele en gedragsproblemen. Ze worden vaker gepest. Als het kind nog heel jong is, zie je soms dat het weinig praat of moeite heeft met het begrijpen van taal. Bij oudere kinderen, die wel al praten, zie je dat ze moeite hebben met het uitspreken van klanken en woorden met meer lettergrepen. Hierdoor zijn ze minder goed verstaanbaar dan leeftijdsgenootjes. Het komt ook voor dat kinderen met TOS in korte onlogische zinnen praten.’

Hoe herken je een TOS?

Als professional kun je een TOS herkennen aan verschillende signalen:

  • het kind spreekt in korte, onlogische zinnen
  • het kind is slecht verstaanbaar
  • het kind is stil en praat weinig
  • het kind kan zich slecht concentreren
  • het kind begrijpt anderen vaak niet
  • het kind lijkt soms niet te luisteren

Gezondheidsplein TV maakte dit filmpje over het herkennen van de signalen >>>

TOS kan samenhangen met andere stoornissen, zoals een spraakontwikkelingsachterstand, een algehele ontwikkelingsachterstand, een informatieverwerkingsprobleem, een auditief verwerkingsprobleem of een gehoorprobleem, meldt logopedie.nl. ‘Omdat spraak- en taalverwerving op jonge leeftijd plaatsvindt, is het belangrijk problemen daarin zo vroeg mogelijk te signaleren. Hoe eerder een TOS wordt ontdekt, hoe groter de kans op verbetering van de klachten.’ Een TOS kan gesignaleerd en behandeld worden door een logopedist.

Klik hier voor meer informatie over TOS >>>

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.