Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

‘Eerste duizend dagen zijn levensbepalend’

De eerste duizend dagen – vanaf de conceptie tot peuter – zijn levensbepalend. Daarom is stimulatie en één-op-één begeleiding bij baby’s ontzettend belangrijk, stelt professor Tessa Roseboom. Zij schreef het boek De eerste 1000 dagen.

 

 

In de loop der jaren is er veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van baby’s. Het blijkt dat de eerste duizend dagen, vanaf de conceptie, bepalend zijn voor de rest van een mensenleven. Een verkeerde start kan veel gevolgen hebben op latere leeftijd, mentaal én lichamelijk.

 

 

Onderzoek

Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, doet al twintig jaar lang onderzoek naar vroegontwikkeling. ‘Ik begon met onderzoek naar baby’s die geboren zijn in de hongerwinter. Lessen die we daaruit geleerd hebben, heb ik vertaald naar allerlei studies naar het leven nu.’

 

 

Boek

‘Er komt zoveel bewijs, niet alleen uit biomedisch gebied, maar ook uit andere vakgebieden, die laten zien hoe belangrijk die eerste duizend dagen zijn voor de ontwikkeling van een kind. In geen enkele andere periode worden er zoveel mijlpalen bereikt als in die eerste jaren. Als daar iets niet goed gaat, heb je daar een leven lang last van.’ Roseboom vond het jammer om informatie over dit onderwerp, dat van maatschappelijk belang is, alleen in wetenschappelijke artikelen te publiceren en besloot de kennis uit al die verschillende vakgebieden te bundelen in een laagdrempelig boek.

 

Kinderopvang

Naar kinderopvang heeft Roseboom zelf geen onderzoek gedaan, maar wel veel wetenschappelijk onderzoek over gelezen. ‘Goede kwaliteit kinderopvang is ontzettend belangrijk. De hersenontwikkeling gaat in die eerste jaren ontzettend snel. Hoe meer je een baby stimuleert, hoe meer die hersenen zich ontwikkelen. Dat verbetert de vaardigheden, waardoor kinderen beter gebruik kunnen maken van onderwijs, betere schoolprestaties hebben en uiteindelijk heeft dat gevolgen op het vinden van een baan.’

 

Rol pm’er

Roseboom benadrukt de belangrijke rol van de pedagogisch medewerker in een babygroep. ‘Het werk dat zij doen is ontzettend belangrijk. De zorg, aandacht en stimulatie die zij aan de kleintjes geven is bepalend. Tegelijk is het flink aanpoten op een groep. Het is belangrijk dat zij ook aandacht hebben voor de rustige kinderen, die soms minder veel aandacht vragen.’

 

Tips

Roseboom geeft daarom enkele tips. ‘Verdeel je aandacht over alle kinderen in de groep, ook de baby’s die rustig zijn en weinig aandacht vragen. Stimuleer de kinderen, praat tegen ze, speel spelletjes met baby’s en lees voor. Weet dat het werk dat je doet ontzettend waardevol is en dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van een klein mensje.’

 

Hugo de Jonge

Tessa Roseboom overhandigde haar boek De eerste 1000 dagen onlangs aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Hij vertelde bij het in ontvangst nemen van het boek dat er in de zomer een landelijk programma gelanceerd wordt om kinderen een goede start te geven, waarin wetenschappelijke kennis vertaald wordt naar de praktijk. Ik mag meedenken over hoe we dat programma vorm gaan geven. Als de overheid investeert in de vroege ontwikkeling, levert dat over een aantal jaar op veel vlakken winst op.’

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.