Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Tools voor bevorderen van gezond zwanger worden

Gezond zwanger worden verdient alle aandacht. Daarom is er nu de website www.preconceptieindicatielijst.nl. De site biedt zorgverleners tools en handvatten om toekomstige ouders te voorzien van handelingsopties in de preconceptionele fase. De website is een digitale versie van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL).

De PIL draagt bij aan gezond zwanger worden en het verkleinen van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid. Informatie uit de lijst is op de nieuwe website praktisch samengevat voor gemakkelijk gebruik in de spreekkamer.

Voor professionals in de preconceptiezorg

De PIL is vooral gericht op zorgverleners die individuele algemene en specialistische preconceptiezorg verlenen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en jeugdartsen. Daarnaast is de PIL ook bedoeld voor zorgverleners die naar de aanbieders van preconceptieconsulten verwijzen of waarnaar wordt verwezen. Denk aan jeugdartsen en -verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg maar ook diëtisten, tandartsen, fertiliteitsartsen, klinisch genetici, kinderartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten. De PIL biedt een samenvatting van al bestaande richtlijnen op inhoud van preconceptiezorg en een opzet voor multidisciplinaire samenwerkingsafspraken over preconceptiezorg.

Investeren in gezondheid

De PIL is ontwikkeld door de KNOV, NVAB, NHG, NVOG, NVK, NIV, NVALT, VSOP, FMS, AJN op initiatief van CPZ* en is tot stand gekomen met ZonMw-subsidiegelden. Samen zetten deze partijen zich actief in om preconceptionele gezondheid in de praktijk te brengen. De PIL is in 2020 als addendum in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg opgenomen.

De PIL sluit aan bij de pledge preconceptionele gezondheid. In deze pledge onderkennen betrokken partijen het belang van vroegtijdig investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders en hun kinderen. De centrale vraag ‘Wilt u de komende tijd zwanger worden?’ is uitgangspunt om zonder terughoudendheid het gesprek over een gezonde start van de zwangerschap eerder te voeren en draagt bij aan het eerder in beeld krijgen van (toekomstige) ouders die ondersteuning en zorg nodig hebben. Zo wordt het normaal om over een (komende) zwangerschap na te denken en in gesprek met professionals te gaan. En vergroot dit de kans dat mentale, sociale of fysieke problemen in het latere leven worden voorkomen.

Betrouwbare informatie voor aanstaande ouders

Informatie uit de PIL is geïntegreerd in www.ZwangerWijzer.nl: een interactieve vragenlijst voor preconceptionele screening van aanstaande ouders. Eveneens is informatie uit de PIL opgenomen in de website www.strakszwangerworden.nl.

Bron: knov.nl vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.