Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Bewegen bij peuters onder de maat

Sport is in de peuterfase voor ouders vaak nog niet aan de orde. Beweegactiviteiten echter wel. Toch zien veel ouders het belang hiervan niet in, vooral  omdat ze het gevoel hebben dat hun peuter al genoeg beweegt. Daar komt bij dat ouders verschillende barrières ervaren om hun peuter te laten bewegen.

Een en ander blijkt uit onderzoek waarover  Allesoversport.nl bericht.  Als professional kun je inspelen op de motivaties en belemmeringen van ouders om hun peuter te laten sporten of bewegen. In het algemeen geldt dat het goed is om aanbod niet als ‘sport’ of ‘bewegen’ te presenteren, maar als spelen, klimmen, klauteren of een activiteit waar kinderen plezier hebben. Zo kun je de nadruk leggen op bijvoorbeeld het belang van sociaal contact en het samenspelen met andere peuters, in plaats van op sporten en bewegen.

Het artikel op Allesoversport.nl gaat in op de beweegredenen van ouders om al dan niet aandacht te besteden aan het bewegen van hun peuter. Ook geeft het artikle aanknopingspunten voor professional om in te spelen op de motivaties en barrières die ouders ervaren.

bron : vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.