Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Ruim honderd ouders melden toeslagzaak bij BOinK

Bij de Belangenorganisatie van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) hebben zich al ruim honderd ouders gemeld, waarvan driekwart daadwerkelijk hun gegevens bij het meldpunt hebben ingevoerd. Het gaat om zaken vanaf 2008 waarbij de kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet of teruggevorderd.

BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma denkt dat het om duizenden ouders gaat die de dupe zijn geworden van het harde optreden door de Belastingdienst in toeslagzaken. In samenwerking met de Bond voor Belastingbetalers zijn drie modelformulieren ontwikkelt die ouders kunnen gebruiken om opheldering te vragen bij de staatssecretaris.

Ouders

Ouders dragen altijd de consequenties ook wanneer er sprake is van een fout die gemaakt wordt door de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau en komen vervolgens in grote financiële problemen, stelt Jellesma. ‘BOinK was voorstander van de directe financiering via DUO vanwege het feit dat ouders hierbij de eigen bijdrage direct aan DUO betalen en de kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de ondernemer gaat. Daarmee werden de risico’s voor ouders significant minder. BOinK heeft altijd gesteld dat er eerst goed moet worden gekeken of het om fraude of om administratieve fouten gaat. Nu wordt de kinderopvangtoeslag ook tot vijf jaar teruggevorderd wanneer er sprake is van administratieve fouten. Dit terwijl de ouders wel recht hebben op kinderopvangtoeslag. Schrijnend is dat de belastingdienst frauderende ondernemers niet uit het LRK verwijderd maar alleen hun namen doorgeeft aan de GGD. Dat de belastingdienst niet altijd conform de wet handelt weten wij al sinds 2010, alleen de Kamer kwam tot nu toe nooit in actie.’

‘Heksenjacht’

De toeslagzaak uit 2014 is veel minder uniek dan de politiek denkt. Jellesma: ‘Wie heeft de belastingdienst eigenlijk aangezet tot deze heksenjacht? De onderzoekscommissie moet minimaal tien jaar terugkijken. Er zijn veel meer slachtoffers dan de nu genoemde driehonderd ouders. De onderste steen moet bovenkomen. De overheid geeft met de ene hand en straft met de andere. Zowel de wijze van geven als de wijze van straffen deugt al jaren niet.’

Politiek

Bij dit dossier heeft de politiek ouders tot nu toe in de kou laten staan, vindt BOinK. ‘Ouders individueel bijstaan gaat helaas niet en een advocaat inschakelen is voor veel ouders onhaalbaar. We verzamelen alle meldingen en zullen die bij de Commissie Donner en de Tweede Kamer onder de aandacht brengen in de hoop dat ouders alsnog hun recht kunnen halen.’

Zelf melding doen bij BOinK van een zaak betreffende de kinderopvangtoeslag? Klik hier >>

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.