Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Samenwerking zeven ziekenhuizen resulteert in minder keizersneden en totaalrupturen

Binnen het ‘Samen Beter Programma Geboortezorg’ van Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen op unieke wijze samen aan het nog verder verbeteren van de geboortezorg. De focus ligt op het terugdringen van het aantal ongeplande keizersneden en totaalrupturen (inscheuring). Ook is er veel aandacht voor het optimaliseren van de zorg eromheen. Denk aan de juiste begeleiding bij het geven van borstvoeding en de verblijfsduur in het ziekenhuis.

Een ruime meerderheid van de bevallingen (71%) vindt vanwege een medische noodzaak of een verhoogd risico op complicaties plaats in het ziekenhuis. Bijna 14% hiervan bevalt in één van de zeven Santeon ziekenhuizen. De uitkomsten van deze geboortezorg wordt gezamenlijk onderzocht en geanalyseerd. Hierbij gaat men van het zogenaamde Value Based Health Care (VBHC) principe. Dit is het realiseren van de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagst mogelijke kosten. Gynaecoloog en medisch leider David van der Ham van het Martini Ziekenhuis: ‘Naast de gemeenschappelijke doelen werkt ieder ziekenhuis aan haar eigen verbeterpunten. Hierbij moet je in alle openheid durven leren van elkaar. Nu we de uitkomsten periodiek analyseren, is het tijd voor de volgende stap, met nog meer aandacht voor de wens van de patiënt.’

Verminderde kans op totaalruptuur

Inmiddels zijn in alle zeven ziekenhuizen succesvol verbeteringen doorgevoerd, zoals het standaardiseren van een methode om een totaalruptuur te voorkomen, oftewel grote inscheuring tijdens de bevalling. Totaalrupturen kunnen blijvende schade veroorzaken, zoals incontinentie. Om hierin stappen te zetten, hebben verloskundigen, arts-assistenten en gynaecologen van de Santeon ziekenhuizen een training gevolgd die een totaalruptuur kan voorkomen. Een bekkenbodem gynaecoloog uit OLVG, met veel kennis over het onderwerp, gaf de hands-on training. Door de trainingen en structurele focus wordt de methode nu consequent in alle Santeon ziekenhuizen toegepast. Ook is de precieze uitvoering ervan verscherpt. Er is nu al een duidelijke daling zichtbaar van het percentage totaalrupturen.

Terugbrengen ongeplande keizersneden

Ook het voorkomen van ongeplande keizersneden brengt veel voordelen met zich mee. Denk aan minder complicaties, een sneller herstel, een kortere opnameduur en een grotere kans op een natuurlijke  bevalling bij een volgende zwangerschap. De ambitie is het percentage ongeplande keizersneden te verlagen, zonder nadelige gevolgen voor het kind. Dit is een belangrijke voorwaarde. Tot dusver hebben de uitvoerige data-analyses vooral geleid tot specifieke verbeteracties per ziekenhuis. De komende tijd werken de ziekenhuizen verder aan de data-analyses om ook tot Santeon brede verbeterinitiatieven te komen.

Samen Beter Programma Geboortezorg

Ieder half jaar worden indicatoren gemeten op het gebied van uitkomsten, kosten en processen van een vooraf bepaalde groep vrouwen. Het gaat om alle vrouwen die klinisch zijn bevallen in een Santeon ziekenhuis met een zwangerschapsduur vanaf 32 weken. Er is data verzameld over alle zorg die zij en hun kind tijdens de zwangerschap tot twee maanden na de bevalling ontvingen. De resultaten zijn gebundeld in de publicatie ‘Samen Beter Geboortezorg’. Gynaecoloog en medisch leider Fleurisca Korteweg van het Martini Ziekenhuis: ‘De geboortezorg in Nederland is van hoog niveau. We gaan er vanuit dat er weinig verschillen zijn tussen de ziekenhuizen. Echter door onze resultaten te vergelijken met andere topklinische Santeon ziekenhuizen, ontdek je toch de sterkere en zwakkere punten van ieder ziekenhuis. Maar ook wat de meest optimale zorg is.’ Na 3 jaar onderzoek ligt er nu de publicatie ‘Samen Beter Geboortezorg’.

Het Samen Beter Geboortezorg rapport is hier te lezen en downloaden

Bron: Persbericht Santeon vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.