Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Aanzienlijke vermindering vroeggeboorten tijdens lockdownperiode

Het lijkt erop dat maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 een aanzienlijke afname van extreme vroeggeboorten met zich meebrachten. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek. Mogelijke verklaringen zijn verbeteringen in de luchtkwaliteit, minder stress bij de moeder en afname van het optreden van infecties.

De onderzoekers onderzochten het verschil tussen incidentie van vroeggeboorte vóór de invoering van de eerste COVID-19-preventiemaatregelen in Nederland op 9-3-2020 en daarná. Data van ruim anderhalf miljoen pasgeboren eenlingen die voor 09-03-2020 de hielprikscreening ondergingen werden vergeleken met pasgeborenen die daarna tot 16 juli 2020 gescreend werden.

Hieruit blijkt dat er een verband is tussen de eerste maatregelen van 9 maart en een aanzienlijke vermindering van de vroeggeboortes. Ook in Denemarken en Ierland is sprake van een substantiële afname. Het gaat dan zowel om een afname van het aantal extreem vroeggeborenen als van geboorten met een zeer laag geboortegewicht. Verdere internationale vergelijking is nodig om de bevindingen te onderbouwen en onderliggende mechanismen te verkennen.

Impact of COVID-19 mitigation measures on the incidence of preterm birth: a national quasi-experimental study >>

Bron: kennispoort-verloskunde vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.