Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Moeilijk etende peuter gebaat bij multidisciplinair maatwerk

Peuters en hun ouders op weg helpen naar een aangename eetsituatie, ga er maar aan staan. De strijd en spanning aan tafel spatten er regelmatig van af. “Hier uitkomen staat of valt met hoe je hen als professional hierin begeleidt”, verzekeren Maaske Treurniet en Rolinde Demeyer. “Te meer daar de weg naar een aangename eetsituatie voor ieder gezin anders is.” In een webinar ontleden beiden a.s. donderdag de problemen op dit gebied, gevolgd door praktische adviezen voor professionals die met deze problematiek te maken hebben. “Dit doen we vanuit de invalshoek van zowel de kinderdiëtetiek als de preverbale logopedie. Dat maakt dit webinar uniek!” Een vooruitblik.

Talloze gezinnen worstelen met een moeilijk etende peuter. Maaske en Rolinde wijzen erop dat allerlei factoren hieraan ten grondslag kunnen liggen. “Denk aan problemen in het verleden of problemen die voortkomen uit de normale ontwikkeling van leren eten van peuters. Vaak zie je ook dat de verwachtingen van ouders niet matchen met de vaardigheden van hun kind.”

Maatwerk is geboden

Veel gezinnen komen er zelf niet uit en belanden van de regen in de drup. Veelal ten einde raad wordt bij de hulpverlening aangeklopt. “Geen enkele situatie is hetzelfde en dit betekent dat maatwerk is geboden. Eerste stap is vaak ouders helpen om zich in het perspectief van hun kind te verplaatsen. Hoe je dat doet komt tijdens het webinar aan de orde. Maar ook informeren en normaliseren zijn belangrijk. Daarbij is belangrijk dat de problemen vaak multifactorieel zijn. En daardoor dus al snel multidisciplinair moeten worden behandeld. Dat maakt het goed doorverwijzen naar de juiste professional zo belangrijk.”

Kinderdiëtetiek en preverbale logopedie, de vakgebieden van respectievelijk Rolinde en Maaske, vormen twee belangrijke disciplines om het eetgedrag van peuters te verbeteren. “We gaan eerst in op hoe de problemen te verklaren zijn en wat er nodig is om te voorkomen dat normale ontwikkelingsfases uitmonden in grotere eetproblemen. Vervolgens kijken we naar oplossingsrichtingen. Voorop staat het ondersteunen van ouders met een gepersonaliseerde begeleiding zodat ze hun eigen weg kunnen vinden.”

bron ± vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.