Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Meerwaarde van bewegen in de zwangerschap uitgelicht

‘Bewegen in de zwangerschap’. Zo luidt de titel van een nieuw factsheet van de KNOV. Het document gaat uitvoerig in op een gezond bewegingspatroon in de zwangerschap. Aan bod komen zowel veilige als onveilige bewegingsactiviteiten, met aandacht voor de gevolgen.

Bewegen in de zwangerschap verbetert zwangerschapsuitkomsten voor zowel moeder als kind. De grootste gezondheidswinst vindt plaats wanneer de bewegingsactiviteit start dan wel gecontinueerd wordt in het eerste trimester.

Bewegen voortzetten

De meeste richtlijnen adviseren om zwangeren te motiveren te (blijven) bewegen in de zwangerschap met een minimum van 150 minuten per week. Op een paar uitzonderingen na kunnen zwangeren de bewegingsactiviteiten die ze al gewend waren blijven uitvoeren. De factsheet geeft ook uitleg over de contra-indicaties die hiervoor gelden.

De sportactiviteit en -intensiteit moet individueel worden bepaald met oog voor mogelijke (relatieve) contra-indicaties. Specifiek geldt dat bekkenbodemspieroefeningen bijdragen aan een vermindering van urine-incontinentie. Verder hebben buikspieroefeningen voor zover bekend geen negatieve gevolgen.

Verloskundigen

Verloskundigen kunnen het kwaliteitsdocument gebruiken in hun praktijkvoering en samenwerking in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Momenteel wordt samen met het kenniscentrum Sport en Beweging gewerkt aan een infographic over bewegen in de zwangerschap. Naar verwachting wordt de infographic deze maand nog opgeleverd.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Else Vooijs, via evooijs@knov.nl.

Bron: knov.nl / vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.