Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Onderzoek: ‘Twee jaar voorschoolse educatie loont’

Kinderen die twee jaar een voorschools programma (vve) volgen scoren beter op taal en rekenen in groep 1 en 2 van de basisschool. Ook kunnen zij zich beter aanpassen op school en maken minder gebruik van extra begeleiding, dan kinderen die één jaar vve volgen.

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. In dit onderzoek werd een steekproef gehouden onder kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, die deelnamen aan de vve. De resultaten laten zien dat het gunstig is om peuters uit gezinnen met lage inkomens twee jaar een voorschools programma te laten volgen, in plaats van een jaar.

Twee groepen

De onderzoekers vergeleken twee groepen met elkaar: kinderen die voor een jaar vve volgden en kinderen die twee jaar vve volgden, voordat zij startten met de basisschool. Vervolgens werd gekeken wat het effect daarvan was in groep 1 en 2 van de basisschool.

Woordenschat

Wat de academische vaardigheden betreft, scoorden de kinderen in de tweejarige groep hoger op woordenschat en rekenvaardigheden. Wat betreft de executieve functies (de hogere controlefuncties van de hersenen) scoorden kinderen in deze groep hoger op werkgeheugentaken. Ook pasten zij zich beter aan op de basisschool. Ze maakten minder gebruik van extra begeleiding.

Voordeel

Wanneer kinderen van lage inkomensgezinnen de kans krijgen om twee jaar jaar vve te volgen, halen ze daar voordeel uit wanneer ze naar de basisschool gaan, stellen de onderzoekers.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.