Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Eetproblemen los je op met kijken, voelen, ruiken, horen en proeven

Eten is één van de meest complexe vaardigheden die een kind moet leren. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel ouders hiermee worstelen en vaak ten einde raad aankloppen bij een hulpverlener. “Kijken naar de zintuiglijke responsiviteit biedt dan kansen”, adviseert logopedist Anita van Eeden. “Zeker als dit gebeurt met oog voor de motorische mogelijkheden en de interacties tijdens het eten en drinken.”

Anita wijst erop dat bij eetproblemen bij jonge kinderen vrijwel altijd sprake is van een combinatie van motoriek, cognitie en emotie. Maar ook dat de zintuigen bij een eetprobleem een rol spelen. Hoe voelt het? Hoe ruikt het? Hoe ziet het eruit? Moet ik hard of zacht kauwen? Welk geluid maakt het? Als op een bepaald vlak de zintuiglijke informatieverwerking niet goed verloopt, kan dat dus echt invloed hebben op het eten.”

Op 9 oktober verzorgt Anita van Eeden tijdens de 3e editie van het Congres Eetproblematiek bij jonge kinderen een lezing over dit onderwerp. Ga voor meer informatie over het programma, de accreditatie en de deelnamemogelijkheden naar de website van Euregionaal Congresburo: klik hier

Alarmgevoel

Bij jonge kinderen moet de sensorische informatieverwerking zich nog verder ontwikkelen. Ze kunnen onder andere gevoelig zijn voor de prikkels in hun mond en dit aspect verdient bij het behandelen van een eetprobleem nadrukkelijk aandacht. “Meestal manifesteert deze overgevoeligheid zich voor het eerst bij grovere babyvoeding. De tactiele informatie van de stukjes fruit of groente hierin kunnen veel baby’s dan niet goed verwerken, waardoor onder meer kokhalzen kan optreden en de baby negatieve ervaringen opdoet.”

Is dit het geval, dan is het belangrijk om aandacht te schenken aan zowel de sensorische als de motorische mogelijkheden. “Neem bijvoorbeeld een stukje appel. Die valt in kleinere stukjes uitéén in je mond. Lukt het niet om deze tot een moes te kauwen en door te slikken, dan geeft dat een risico op verslikken met bijbehorend alarmgevoel. Hiervan gaat ook weer een prikkel uit en zo ontstaat er als vanzelf een grote afweer tegen eten. Voor ouders is het heel moeilijk om daar ontspannen mee om te gaan. Dat beïnvloedt de interactie. Het kind voelt bijvoorbeeld de stress van de ouders, waardoor het probleem verergert.”

Anita van Eeden: “Alle zintuigen
spelen bij het oplossen van een
eetprobleem een rol”

Stapje voor stapje

Om uit dit dal te raken, biedt een aanpak volgens de Sequential Oral Sensory (S.O.S) meerwaarde. Centraal in deze multidisciplinaire benadering staat een rustige opbouw vanuit zowel de zintuiglijke als de motorische ontwikkeling. “Het eerste stapje is bijvoorbeeld of een kind eten kan accepteren dat in een ruimte is neergezet. Zo ja, dan is het volgende stapje eten dat op tafel staat. In beide situaties staat het wennen van de zintuigen zien en ruiken centraal. Vervolgens gaat het erom dat het eten steeds dichter naar het kind opschuift totdat het kind het voedsel durft aan te raken met de handen. Gaat dat nog te ver, dan kun je het eten bijvoorbeeld in een zakje doen waaraan het kind kan voelen. Hierdoor ontstaat er gevoel voor hoe hard of zacht het eten is. Dit zijn allemaal voorbereidingen voor het eten in de mond. Die uitdaging komt zo steeds dichterbij.”

Fantasie

Om de methode toe te passen, is kennis nodig van de orale motoriek van jonge kinderen en van de sensorische informatieverwerking. “Verder vraagt de methode om samenwerking binnen een team en worden ouders nauw bij de aanpak betrokken. Het mooie van deze methode vindt Anita de interactie en het plezier. “Bij jonge kinderen kun je het samen ontdekken als insteek nemen. Is een cliëntje iets ouder, dan kun je het spelenderwijs uitlokken om het eten te ontdekken. De aanpak maakt het ook mogelijk om de fantasie erbij te gebruiken. Uiteindelijk doel is dat het hele gezin weer met plezier aan tafel gaat, de voedingsintake toeneemt en meer gevarieerd wordt en dat het eten echt een gezellig gezinsmoment wordt.”

Congres Eetproblematiek bij jonge kinderen 2019
Anita verzorgt tijdens de derde editie van het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ op woensdag 9 oktober een deelsessie waarin de zintuiglijke informatieverwerking bij moeizame etertjes centraal staat. Zij zal dan ingaan op de verschillende pijlers waar je bij een jong kind op kunt letten om het samenspel van de factoren te begrijpen en te weten waar je op in kan grijpen. Goed observeren staat daarbij centraal. Verder zal zij meer vertellen over de Sequential Oral Sensory (S.O.S) approach te feeding. Het congres vindt plaats in Eindhoven en is bedoeld voor professionals van allerlei disciplines die met kinderen  van 0 – 7 jaar en hun ouders werken en te maken hebben met eetproblemen.

Bekijk het congresprogramma en de deelnamemogelijkheden >>

Anita van Eeden is logopedist in de kinderrevalidatie (basaltrevalidatie Delft). Werkzaam binnen doelgroep 0-4 jarigen en lid van het eetteam. Tevens is zij docent bij AKK (Anders Kijken naar Kinderen).  Haar specialisatie is eet- en drinkproblematiek bij sensorische informatieverwerkingsproblemen.

Bron : Vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.