Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Gevolgen huiselijk geweld voor kinderen ernstiger dan gedacht

De gevolgen van huiselijk geweld zijn voor kinderen veel ernstiger dan gedacht. Ook is het geweld zelf veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen.

Dit schrijft het Verwey-Jonker Instituut naar aanleiding van eigen onderzoek.

 

 

 

Uit het onderzoek blijkt dat in gezinnen die zijn aangemeld bij Veilig Thuis vanwege partnergeweld en kindermishandeling veelvuldig geweld wordt gebruikt: per gezin gemiddeld 71 geweldsincidenten per jaar. Het gaat daarbij om partnergeweld, maar ook om direct geweld tegen kinderen. In meer dan de helft van de gezinnen zijn de kinderen zowel getuige van het geweld tussen hun ouders als zelf slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing.

 

 

 

Trauma’s

De gevolgen van het huiselijk geweld zijn ernstig. Vier op de tien kinderen kampt met traumatische klachten. Een deel van de kinderen heeft het post-traumatisch stress syndroom en/of heeft last van een depressie of angsten. De kinderen uit de onderzochte gezinnen reageren emotioneel aanzienlijk onveiliger op conflicten tussen ouders. Ze lijken vaker bang of verdrietig of uiten zich door te schreeuwen, slaan of schoppen. Ze proberen te troosten in conflicten of blijven er juist bij uit de buurt.

 

 

 

Armoede

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat kindermishandeling negatieve gevolgen heeft voor de hechting tussen ouder en kind. Verder blijken veel ouders uit de onderzochte gezinnen zelf een jeugdtrauma te hebben meegemaakt of te zijn opgegroeid in een gezin waar sprake was van partnergeweld. Armoede, werkeloosheid en alcoholgebruik spelen vaak een rol bij het huiselijk geweld.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.