Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Zelfstandigheid gastouderschap opnieuw bevestigd

Nogmaals een opsteker in het dossier zelfstandig ondernemerschap voor gastouders. Deze week heeft het Gerechtshof in Den Haag een gastouder aangemerkt als zelfstandig ondernemer. ‘Gastouders moeten veel serieuzer genomen worden’, stelt eiser van deze zaak Gijs Steijsiger.

De kwestie deed veel stof opwaaien, toen het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in augustus 2016 een gastouder niet aanmerkte als ondernemer. De gastouder in kwestie moest een groot bedrag aan belastinggeld terugbetalen. De discussie ontstond of een gastouder zelfstandig ondernemer is of niet.

Vooruitgang

Op 10 april jl. kwam er vooruitgang in de zaak: de Rechtbank van Breda merkte de inkomsten van een gastouder aan als winst uit onderneming. Tegen deze rechtspraak is de belastingdienst pro forma in beroep gegaan bij het Gerechtshof Den Bosch.

Heikel punt

Waarom is dit zelfstandig ondernemerschap zo’n heikel punt? Gijs Steijsiger, van De Kroon Adviseurs in Breda, maakt zich hard voor de zaak. ‘Wij hebben zo’n vijfhonderd gastouders in ons klantenbestand, en we hebben op dit moment zeventien rechtszaken lopen waarin wordt gepleit voor zelfstandigheid van de gastouder. Het gastouderschap voldoet ook aan de criterium voor zelfstandigen die de Hoge Raad stelt, daarom vinden wij het belangrijk dat gastouders ook deze erkenning krijgen.’ Een belangrijke reden hiervoor is dat het gastouderbureau geen opdrachtgever, maar een bemiddelaar is. ‘De ouders zijn de opdrachtgevers.’

Financiële belangen

Ook benadrukt Steijsiger de financiële belangen die meespelen. ‘Als gastouder loop je precies dezelfde risico’s als alle andere zelfstandigen, wanneer je onder andere kijkt naar arbeidsongeschiktheid of pensioenopbouw. Maar als je niet als ondernemer wordt aangemerkt, heb je geen recht op de fiscale regelingen, zoals starters- en andere ondernemersaftrekken. Dat scheelt zo’n 4.000 euro per jaar aan belastinggeld, dat gebruikt kan worden voor pensioensopbouw en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.’

Ondernemerschap

Steijsiger is dan ook positief als het gaat om aankomende rechtszaken. ‘Wij hebben inmiddels 86 argumenten die wij tijdens een zitting kunnen aandragen voor het zelfstandig ondernemerschap van de gastouder. Daarnaast stimuleren wij gastouders ook bij het ondernemerschap. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij streven naar meerdere opdrachtgevers en zelf klanten werven.’

De Rechtbank Breda heeft op 10 april geoordeeld dat werkzaamheden van een gastouder wel degelijk als winst uit onderneming zijn aan te merken. ‘Gelet op het wettelijk stelsel van gereguleerde kinderopvang is belanghebbende nu eenmaal verplicht om haar werkzaamheden als gastouder door tussenkomst van een gastouderbureau te verrichten.’ Lees meer

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.