Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Ouders tijdens lockdown hardhandiger met peuter

Tijdens de eerste lockdownperiode, mei en juni vorig jaar, reageerden ouders van peuters vaker hardhandig. Vooral hun kind door elkaar te schudden of uitschelden gebeurde vaker dan een vergelijkbare groep ouders voor de pandemie deed. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit, Erasmus MC en VU Amsterdam. Dit gedrag valt onder kindermishandeling.

Ruim 200 Nederlandse ouders met een peuter van 3 jaar rapporteerden over hun opvoedingsgedrag in april en mei 2020. Deze gegevens werden vergeleken met die van een vergelijkbare groep van ruim 1000 ouders die al voor covid-19 deelnamen aan het Generation R onderzoek van het Erasmus MC. Er was een toename van 9% in het aantal ouders dat aangaf hun kind in de voorafgaande twee weken één keer door elkaar te hebben geschud; 7% deed dit twee of meer keer. In dezelfde periode steeg het één keer uitschelden van hun kind met 15%; 6% deed dit twee of meer keer.

De onderzoeksresultaten maken duidelijk dat de impact van maatregelen zoals de sluiting van kinderopvang en scholen, moet worden meegenomen in de vorming van beleid. Ook benadrukken de resultaten het belang van ondersteuning aan kwetsbare gezinnen tijdens een lockdown.

Higher Levels of Harsh Parenting During the COVID-19 Lockdown in the Netherlands >>

Bron: ru.nl vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.