Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Fouten in continue screening vanwege softwarefout

In 2016 is er van twee medewerkers in de kinderopvang die met justitie in aanraking zijn geweest geen melding binnengekomen bij Justis. Dit had te maken met een technische fout in de software.

Dit meldt de minister van Veiligheid Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had veel eerder van het incident op de hoogte gebracht moeten worden, in de tijd dat Ard van der Steur nog minister was. Maar dit gebeurde niet omdat de brief, opnieuw vanwege een technische fout, niet naar de Tweede Kamer werd verzonden. Ook in de taxibranche zijn er daardoor incidenten onvermeld gebleven.

VOG

Zowel in de taxibranche als de kinderopvang geldt continue screening. Dat betekent dat als een kinderopvangmedewerker in aanraking komt met justitie, dit wordt verwerkt in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Zo’n melding kan een gevolg hebben voor het verstrekken van een VOG. Screeningsautoriteit Justis ontvangt dit signaal en geeft dit vervolgens door aan de GGD/gemeente.

Incidenten

In twee gevallen is dat dus misgegaan. Navraag bij de politie heeft, zo schrijft minister Blok in zijn brief, niet geleid tot enige indicatie dat zich door deze gang van zaken incidenten hebben voorgedaan. Nadat bleek dat er in deze twee branches iets is misgegaan, bleek dat er zich in de continue screening voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ook problemen hebben voorgedaan. Daar lag echter weer een andere softwarefout in het systeem aan ten grondslag.

Maatregelen

Inmiddels zijn alle drie de verantwoordelijke ministeries, waaronder het Ministerie van Sociale Zaken over de voorvallen geïnformeerd. Naar aanleiding van de technische fouten zijn er maatregelen getroffen om de software te verbeteren. DUO is hier namens de kinderopvang ook bij betrokken. Afgesproken is dat DUO en Justis elkaar nadrukkelijk informeren. Verder is afgesproken dat het Justitieel Documentatie Systeem vanaf begin 2018 vernieuwd wordt. Daarmee verwacht minister Blok dat fouten in de toekomst voorkomen, dan wel tijdig ontdekt worden.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.