Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Nieuw instrument voor signaleren van taalproblemen

Early Language Scale (ELS). Dat is de naam van een nieuw instrument voor de signalering van problemen in de taalontwikkeling bij kinderen van één tot zes jaar. Het instrument kan bijdragen aan het in een vroeg stadium opsporen van problemen op dit vlak.

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Problemen op dit gebied kunnen al vroeg worden gesignaleerd, bijvoorbeeld op tweejarige leeftijd door consultatiebureaumedewerkers. Hetzelfde geldt voor ouders, peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten op de basisschool. Alleen is daarvoor dan wel een screeningsinstrument nodig dat eenvoudig bepaalt of de taal van een kind ‘pluis’ is of ‘niet pluis’. Margot Bochane constateert in haar proefschrift dat de Early Language Scale (ELS) hiervoor zeer geschikt is…

Vroege taalschaal

De ELS bij TOS is een vragenlijst voor ouders bestaande uit ja/nee-vragen over de taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar. De items werden in het Nederlands afgenomen. De lijst bestaat uit items over taalontwikkeling, binnen de domeinen woordenschat (semantiek), zinnen/grammatica (syntaxis en morfologie), en communicatie (taalgebruik). De conclusie is dat ELS TOS bij jonge kinderen goed blijkt op te sporen.

Naast de werking van het instrument gaat het proefschrift in op de ontwikkeling van de kenmerkende mijlpalen in de taalontwikkeling van kinderen, hoe de huidige signalering op tweejarige leeftijd op het consultatiebureau verloopt en wat ouders van deze signalering vinden..

Lees verder

Bron: rug.nl vakbladroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.