Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Protocol kinderopvang aangepast, versie 22 september

Er is een nieuwe versie van het protocol kinderopvang & corona (versie 22 september). De aanpassingen zijn tot stand gekomen na intensief overleg tussen SZW, VWS en het RIVM.

bron : boink