Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Landelijke uitrol expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld

Drakentemmers wil de expertise op het gebied van trauma en gehechtheid als gevolg van huiselijk geweld vergroten. Onlangs heeft de VNG de financiering voor het online expertiseplatform in 2022 goedgekeurd. Komend jaar staat het teken van een landelijke uitrol, zodat (aankomende) behandelaren uit heel Nederland kunnen aansluiten.

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling kampen vaak met trauma-gerelateerde klachten. Het aanbieden van traumascreening en –behandeling in een vroegtijdig stadium is essentieel om de spiraal van geweld en de intergenerationele overdracht te doorbreken. Toch krijgt maar een klein deel van de kinderen en ouders behandeling aangeboden. Er is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde traumabehandelaars die kunnen werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Drakentemmers

Drakentemmers wil uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk van traumabehandelaars binnen en buiten de opvang. Die gespecialiseerd zijn in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Op het online platform Drakentemmers staan onderzoeken en praktijkkennis over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld. Het platform biedt de mogelijkheid van matching van vraag en aanbod van behandelaars en instellingen waar gespecialiseerde behandelaars nodig zijn. Ook brengt het platform knelpunten en good practices in kaart om daarmee het politieke en beleidsmatig bewustzijn te vergroten inzake de noodzaak van goede en effectieve behandeling. De teller staat inmiddels op 106 Drakentemmers en er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen.

Landelijke uitrol

In 2022 – 2025 wil ‘Drakentemmers’ onder projectleiderschap van ‘Blijf Groep’ uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk, waarbij de volgende resultaten worden beoogd:

  • Landelijke uitrol van het platform in heel Nederland door minimaal 300 (aankomende) gespecialiseerde behandelaren bij elkaar te brengen op het platform om elkaars expertise state of the art verder te versterken door training, intervisie, supervisie en uitwisseling van relevante kennis en tools.
  • Een significante bijdrage aan tijdige en adequate behandeling van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, MDA++ en ambulante zorg via de matching tool vraag & aanbod op het platform. Daarbij is er ook in toenemende mate aandacht voor het vergroten van traumasensitiviteit en vroeginterventies in het voorveld. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd met het jeugddomein.
  • Het vergroten van de expertise door (verdere) ontwikkeling en uitrol van een gespecialiseerd trainingsaanbod in alle regio’s inzake de behandeling van trauma- en hechtingsproblematiek als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij is er een nauwe samenwerking met wetenschappelijk onderzoek.
  • Een onderscheidende bijdrage aan een verhoogd politiek en beleidsmatig bewustzijn door het inventariseren van best practices en knelpunten vanuit de praktijkervaring via het platform inzake de noodzaak, beschikbaarheid, toegankelijkheid en effectiviteit van trauma- en gehechtheidsbehandeling voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en hun kinderen.

Projectleiderschap Blijf Groep

Vanaf 1 januari neemt Blijf Groep het projectleiderschap van Drakentemmers van de gemeente Almere over. Trijntje Kootstra blijft hierbij de projectleider. Zij werkt samen met het projectteam de plannen voor 2022 verder uit. Het gaat onder meer om het uitbreiden van trainingen voor HBO-geschoolden. Om zo goed mogelijk op de praktijk aan te kunnen sluiten, wordt een korte vragenlijst naar alle bij Drakentemmers aangesloten behandelaren verzonden om te peilen wat hun ervaring met Drakentemmers tot nu toe is en welke (extra) (trainings-)wensen zij hebben voor volgend jaar. De regionale projectleiders GHNT en contactambtenaren van de centrumgemeenten die nu al meedoen met Drakentemmers ontvangen ook een vragenlijst.

Aanmelden behandelaars

Intussen druppelen er nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen vanuit zowel al aangesloten regio’s als nieuwe regio’s. De teller staat inmiddels op 106 Drakentemmers!
Mocht je in je eigen regio behandelaren kennen die zouden willen deelnemen, stuur dan een e-mail naar info@drakentemmers.nl.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.drakentemmers.nl of neem contact op met Trijntje Kootstra, e-mail: tkootstra@almere.nl of telefoon: 06 436 37 420

En bekijk hier de presentatie die Trijntje met haar collega hield op de Voor de Jeugd Dag.

 

Bron: vng.nl vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.