Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Eerste consultatiebureaus zetten mondzorgcoaches in

Sinds juli zetten verschillende consultatiebureaus in Tilburg mondzorgcoaches in. De coaches gaan ouders van jonge kinderen (0-4 jaar) coachen en begeleiden in het aanleren van goede mondzorg en gezond eetgedrag. Het initiatief maakt onderdeel uit van een onderzoeksproject.

Wat is nodig om mondzorgcoaches in te zetten als reguliere zorg op het consultatiebureau? Over deze vraag buigen onderzoekers van het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg van de Hogeschool Utrecht zich in een implementatiestudie. Als onderdeel van het implementatieonderzoek worden in Tilburg nu mondcoaches ingezet.

Gezonde Peutermonden

“Vanuit het werkveld is het onderzoeksproject Gezonde Peutermonden met veel belangstelling ontvangen”, vertelt onderzoeker Brenda Grift. “Vooral mondzorgpraktijken, maar ook de GGD/JGZ en verschillende gemeentes hebben aangegeven hiermee aan de slag te willen. In deze vervolgstudie gaan we onderzoeken wat nodig is om de aanwezigheid van mondzorgcoaches op consultatiebureaus de standaard te maken. We kijken daarbij met speciale aandacht naar locaties waar veel ouders wonen met een lage sociaaleconomische status. We onderzoeken onder meer welke kennis een coach nodig heeft. Maar ook hoe we blijvende samenwerkingen kunnen opzetten en welke partijen op welke manier moeten worden betrokken.”

Het project van de Hogeschool Utrecht is een samenwerking van lokale mondzorgpraktijken, de GGD, de gemeente Tilburg en het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Het wordt gefinancierd met een RAAK MKB-subsidie

Laagdrempelig

Ouders kunnen de mondzorgcoach zelf benaderen als ze aanwezig zijn op het consultatiebureau. Ook wijzen de consultatiebureaumedewerkers ze actief op de aanwezigheid van de coach. Zo maakt men op een laagdrempelige manier kennis met de werkzaamheden, kennis en expertise van een mondzorgprofessional. Gedurende het onderzoek vergoedt de zorgverzekeraar de kosten.

Belang van goede mondzorg

“Goede mondzorg is op jonge leeftijd heel belangrijk”, vertelt collega-onderzoeker Peggy van Spreuwel. “Als het bij het melkgebit fout gaat, zien we vaak dat er ook op latere leeftijd problemen zijn met mondzorg. Dat leidt tot meer gaatjes en ontstekingen in de mond en die zijn slecht voor de algehele gezondheid. Door te onderzoeken hoe we mondzorg op consultatiebureaus het best kunnen organiseren, hopen we een belangrijke bijdrage te leveren aan de verbetering van mondgezondheid van kinderen en volwassenen in Nederland.”

Gezondheidsverschillen verkleinen

Met de inzet van coaches op het consultatiebureau hopen de onderzoekers mee te helpen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen lage en hoge sociale klassen. “Kinderen uit lagere sociale klassen hebben vaak meer gaatjes en andere mondgezondheidsproblemen dan kinderen uit hogere sociale klassen”, licht Grift toe. “Een van de oorzaken daarvoor is een gebrek aan voldoende kennis bij de ouders over het belang van mondzorg. Hopelijk hebben de coaches ook een positief effect op de mondgezondheid van kinderen met ouders met een migratieachtergrond of een laag opleidingsniveau.”

Bron: hu.nl, vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.