Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Stand van zaken Personenregister Kinderopvang

In maart van dit jaar is het Personenregister Kinderopvang van start gegaan. Ruim acht maanden na de invoering van het register zijn er inmiddels meer dan 190.000 personen ingeschreven en gekoppeld aan een kinderopvangorganisatie. Zij worden continu gescreend op strafbare feiten.

 

 

 

Sinds 1 juli 2018 moet iedereen die woont of werkt in de kinderopvang ingeschreven staan in het Personenregister. Inschrijven kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG mag op het moment van inschrijven niet ouder zijn dan 2 maanden.

 

 

 

Gebruikersoverleg

Om het register zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers, heeft DUO, de organisatie die het personenregister beheert, een gebruikersoverleg ingericht. In dit overleg kunnen vertegenwoordigers van kinderopvangorganisaties en brancheorganisaties hun wensen kenbaar maken. Op basis daarvan gaat DUO het register verder ontwikkelen.

 

 

 

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.