Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Slechte woning heeft negatieve impact op gezondheid jonge kind

Eén op de drie kinderen in Nederland leeft in een ongezonde woning met vocht en schimmel, donkere kamers, lage temperaturen of geluidsoverlast. Dit vergroot de kans op gezondheidsproblemen als astma, eczeem en luchtwegaandoeningen. Het heeft ook een negatieve impact op de leerprestaties van kinderen. Ieder jaar missen Nederlandse kinderen ruim 65.000 schooldagen wegens ziekten die samenhangen met ongezonde gebouwen.

Dit blijkt uit de Healthy Homes Barometer 2019, een omvangrijk pan-Europees onderzoek naar het leefklimaat in gebouwen en woningen in opdracht van de VELUX Groep. De Barometer focust dit jaar op de meest kwetsbare groep in onze samenleving – kinderen.

Meer kans op gezondheidsklachten

Kinderen die worden blootgesteld aan één van de vier risicofactoren (vocht, duister, lawaai en koude) lopen 1,7 keer meer kans op gezondheidsklachten. Voor degenen die met alle vier de risicofactoren leven, is de kans dat zij gezondheidsklachten melden maar liefst 4,2 keer zo groot. Vooral kleine kinderen, mensen met luchtwegproblemen en mensen met een verminderde weerstand zijn extra vatbaar voor gezondheidsproblemen door schimmels. Een astmaverpleegkundige of praktijkondersteuner kan met een huisbezoek problemen signaleren en voorlichting en adviezen geven op het gebied van sanering.

Ook de leerprestaties van kinderen verminderen door ongezonde gebouwen. In Nederland gaan jaarlijks bijna 2,5 miljoen leerlingen 189 dagen naar school en ruim 70% van die tijd wordt in het klaslokaal doorgebracht. Maar ieder jaar missen Nederlandse kinderen ruim 65.000 schooldagen wegens ziekten die samenhangen met ongezonde gebouwen.

Positief effect

Een goed binnenklimaat is essentieel om de opleiding en het welzijn van kinderen te beschermen. Goede luchtkwaliteit is gekoppeld aan betere prestaties. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een verbeterde luchtkwaliteit de leerprestaties met 15% kan verbeteren, met een positief effect op het werktempo, het aandachtsniveau en de concentratie.

De Jeugdgezondheidszorg kan door de zorgverlener worden ingeschakeld als saneringsmaatregelen op school of kinderdagverblijf nodig zijn.

Ventilatieadvies

Continue ventilatie in huis is nodig: voldoende aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht en vocht. In woningen zonder een mechanisch ventilatiesysteem, vaak oudere huizen, kan dat alleen via natuurlijke ventilatie: lucht stroomt de woning in via ramen en roosters. De vervuilde lucht stroomt via afvoerkanalen de woning uit.

Als naden en kieren zijn dichtgemaakt om tocht en warmteverlies tegen te gaan, vindt er minder ventilatie plaats. Het regelmatig luchten van een woning wordt dan nog belangrijker. Als bewoners ook nog dakramen, ramen en roosters dicht houden, ontstaat te weinig luchtstroom door het huis.

Download de Healthy Homes Barometer 2019
Download het RAND Europe report

Over de Healthy Homes Barometer 2019

De Healthy Homes Barometer, die sinds 2015 jaarlijks wordt uitgevoerd, is een initiatief van de VELUX Groep. De Barometer is dit jaar samengesteld door researchinstituut RAND Europe, een non-profit organisatie voor beleidsstudies. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit de EU SILC en EUROSTAT databases. Kijk voor meer informatie op: www.velux.nl.

Bronnen: VELUX, NHG, Thuisarts & MedicalFacts, vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.