Hoe werkt gastouderopvang eigenlijk?

Veel ouders kiezen voor gastouderopvang omdat het vertrouwd, kleinschalig en erg persoonlijk is. Het kind ziet iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht. Hier komt bij dat de gastouderopvang gezamenlijk wordt afgestemd aan wensen van de ouders. Maar hoe werkt gastouderopvang precies?

De huiselijke sfeer en het feit dat er nooit meer dan zes kindjes aanwezig zullen zijn, maken het mogelijk dat de gastouders veel vrijheid hebben om de opvang af te stemmen op de wensen van de ouder en op die van henzelf. Dit zorgt dan ook vaak voor vertrouwde en langdurige opvangrelaties.

Uw eigen mogelijkheden inzichtelijk hebben
U zult moeten bepalen wat voor een soort opvang u wilt aanbieden, wilt u bijvoorbeeld structurele opvang aanbieden of is flexibele opvang met een wisselend rooster ook mogelijk? Vanzelfsprekend zult u rekening moeten houden met uw eigen (gezins) situatie. U dient vooral helder te hebben op welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Ook is het belangrijk om te weten op hoeveel kinderen u wilt passen en welke leeftijdgroepen u aanspreken. Het is tevens verstandig om te bepalen welke extra diensten u kunt aanbieden en waarin u goed bent. Beschikt u over de faciliteiten om de kinderen bij u thuis op te vangen zoals voldoende (speel) ruimte binnen en buiten of wilt u de opvang aanbieden bij de ouders thuis?

 

Moet ik als gastouder aan eisen voldoen?
Op het moment dat u werkt met kinderen brengt dat automatisch verantwoordelijkheid met zich mee. De overheid en Krokodilletje stellen daarom de volgende eisen aan de gastouders zoals een verplichte registratie in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen), een Verklaring Omtrent Gedrag en een certificaat Eerste Hulp Bij Ongevallen voor kinderen. Als u hier klikt vindt u alle kwaliteitseisen waaraan de gastouder dient te voldoen. Naast deze kwaliteitseisen waaraan de gastouder moet voldoen organiseert Krokodilletje ter ondersteuning voor de gastouder cursussen en themabijeenkomsten waaraan de gastouder kan deelnemen.

 

Hoe kom ik als gastouder aan opvangkinderen?
Allereerst kunt u uw profiel plaatsen op onze opvangmarkt. Daarnaast kunt u ook zoeken naar gastkinderen op onze opvangmarkt. Ook adviseren wij om in uw directe omgeving te kijken en om uzelf te promoten door bijvoorbeeld kaartjes in supermarkten op te hangen. Krokodilletje krijgt dagelijks nieuwe aanvragen binnen en wij nemen gelijk contact met u op als de aanvraag op u van toepassing is. Voor meer tips om aan meer opvangkinderen te komen kunt u hier klikken.

Wat moet ik doen als ik eenmaal contact heb met een nieuwe ouder?
Dan is het tijd om een afspraak met de ouders voor een kennismakingsgesprek te maken. Als het vervolgens klikt tussen u en de ouders dan zal er een koppelingsgesprek volgen. Hier zal een bemiddelingswerker van Krokodilletje bij aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt alles nog een keer goed doorgenomen en worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Als dit vervolgens afgerond is kan de opvang van start gaan!

 

Hoeveel gastkinderen mag ik als gastouder eigenlijk opvangen?
Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

 

-maximaal 5 kinderen tot 4 jaar.
-maximaal 4 kinderen tot 2 jaar.
-maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

 

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

 

Hoe gaat het verder als de opvang is gestart?
Na zes weken neemt onze bemiddelingsmedewerker weer contact met u op voor de eerste tussenevaluatie. Tussen dit evaluatiegesprek en het daaropvolgende evaluatiegesprek zal een periode van drie maanden zitten. Tijdens deze gesprekken worden al uw ervaringen en bevindingen besproken en worden desgewenst de eerder gemaakte afspraken bijgesteld.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.