Eisen waar een gastouder aan moet voldoen

Omdat u als gastouder de verantwoordelijke taak heeft om op de kinderen van anderen op te vangen stellen zowel Krokodilletje als de overheid strikte eisen aan de gastouders

Op deze pagina kunt u overzichtelijk de eisen waar een gastouders aan moet voldoen om een veilige en krachtige opvangomgeving te waarborgen lezen.

Als gastouder dient u :
• Bij het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) te staan ingeschreven.
• Een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te bezitten.
• Een Verklaring Omtrent Gedrag te bezitten.
• Een Verklaring Omtrent Gedrag van uw huisgenoten te bezitten indien de opvang bij u thuis plaatsvindt.
• In het bezit te zijn van een diploma welke op deze lijst vermeld staat.

 

Waar kan ik deze benodigde documenten verkrijgen?
De verkorte opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 kunt u volgen door hier te klikken. Ook kunnen wij u helpen met het certificaat EHBO voor Gastouders. U kunt de VOG digitaal aanvragen bij Gastouderbureau Krokodilletje echter dient u dan wel aan de volgende voorwaarde voldoen:

 

• U bent of wordt een gekoppelde gastouder bij Gastouderbureau Krokodilletje
• U staat als ingezetene ingeschreven in de GBA van de gemeente waar u woont
• U beschikt over een burger service nummer
• U beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD
• U beschikt over een internetverbinding en een e-mailadres
• U beschikt over een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij iDEAL

 

Neem contact met ons op als u digitaal de VOG wilt aanvragen. De kosten voor het digitaal aanvragen van een VOG bedragen €33.85.

 

Vraag de VOG pas aan als u ouders hebt gevonden waarvoor u opvang gaat verzorgen.  Dat is namelijk het moment dat Gastouderbureau Krokodilletje u aanmelding voor registratie in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterpseelzalen) zal insturen naar de betreffende gemeente. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat u door Gastouderbureau Krokodilletje wordt aangemeld voor het LRKP.

 

Krokodilletje kan u in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) inschrijven wanneer wij in het bezit zijn van bovenstaande documenten. Houdt er rekening mee dat de inschrijving meerdere weken in beslag neemt. We melden de nieuwe gastouder aan bij de gemeente waar de opvang plaatsvind. De gemeente geeft opdracht aan de GGD om een inspectie te doen. Er zijn gemeentes in Nederland die leges heffen voor een nieuwe registratie of wijziging in het LRKP. De kosten voor deze leges dient de gastouder zelf te voldoen. De gemeente stuurt een nota aan Krokodilletje voor deze “leges”. Krokodilletje zal voorafgaande aan de registratie deze kosten aan de betreffende gastouder factureren en de aanvraag indienen bij de gemeente zodra deze factuur is voldaan. Deze leges zijn verschillend qua hoogte per gemeente. (een verhuizing geldt tevens als nieuwe inschrijving) Klik hier voor het leges overzicht.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.