Belastingaangifte voor gastouders

Hoe zit het met de Belastingaangifte voor gastouders? Over de inkomsten die u als gastouder heeft verdiend, is nog geen belasting betaald. Daarom moet u als gastouder belastingaangifte doen voor de inkomstenbelasting, ieder jaar dat u als gastouder werkt.

De gastouder betaalt dan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen en vaak ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) via een aanslag.

Aangifte inkomstenbelasting
Als hoofdregel geldt dat de inkomsten die de gastouder heeft verdiend, dienen te worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting bij de rubriek ‘inkomsten uit overig werk’. Van de opbrengsten mogen de zakelijke kosten worden afgetrokken die zijn gemaakt in het kader van het werk als gastouder. De kosten zijn uitsluitend aftrekbaar voor zover deze kosten op u, als gastouder, hebben gedrukt. Indien de kosten door de vraagouder aan u zijn vergoed, komen deze kosten derhalve niet meer voor aftrek in aanmerking. Voor de aftrek van zakelijke kosten dient u zich aan de wettelijke regels te houden. Zo komen bijvoorbeeld niet alle kosten voor aftrek in aanmerking en zijn er ook kosten die slechts gedeeltelijk in aanmerking komen. Voor meer informatie over aftrekbare kosten als gastouder verwijzen wij u graag naar de informatie van de Belastingdienst.

 

Het resultaat uit overige werkzaamheden (de opbrengsten -/- de zakelijke kosten) wordt vervolgens belast met het progressieve tarief inkomstenbelasting in box 1. Voor gastouders die ouder zijn dan 65 jaar zijn de tarieven in de eerste en tweede schijf aanzienlijk lager dan voor gastouders tot 65 jaar.

 

Belastingaangifte als zelfstandig ondernemer
De meeste gastouders worden niet door de Belastingdienst aangemerkt als zelfstandig ondernemer. Voldoet u wel aan de ondernemerscriteria en merkt de Belastingdienst u aan als zelfstandig ondernemer? In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een aantal fiscale voordelen. Als zelfstandig ondernemer geeft u in de aangifte inkomstenbelasting de inkomsten (verminderd met de zakelijke kosten) niet aan in de rubriek ‘inkomsten uit ander werk’ maar in de rubriek ‘Winst uit onderneming’. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de Belastingdienst of vraag onze belastingadviseur naar de mogelijkheden.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.