Wat kunt u van Krokodilletje verwachten?

U krijgt van Krokodilletje een vaste bemiddelingsmedewerker die gedurende de periode dat u gebruik maakt van gastouderopvang uw aanspreekpunt en contactpersoon is. Op deze manier zijn de lijnen kort wat voor u het meest comfortabel is.

Krokodilletje heeft als hoofddoel om op zeer korte termijn een geschikte gastouder te vinden die de opvang kan verzorgen voor uw kind. Vervolgens dragen wij zorg voor de ondersteuning, financiële afhandeling en de begeleiding. 

U kunt van Krokodilletje de volgende diensten verwachten

• U krijgt jaarlijks een overzicht van alle vergoedingen en opvanguren waarmee u de door u ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden richting de belastingdienst.
• Krokodilletje voert evaluatiegesprekken met u, de gastouder en een bemiddelingsmedewerker welke periodiek worden afgenomen.
• Krokodilletje biedt u een gebruiksvriendelijk en geautomatiseerd online uren registratiesysteem aan waarin u overal toegang heeft tot uw opvangkosten en gegevens.
• Krokodilletje verzorgd voor u de kassiersfunctie wat inhoudt dat wij de betaling incasseren en de vergoedingen uitkeren aan uw gastouder.
• U krijgt van Krokodilletje periodiek een nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen met betrekking tot gastouderopvang en de laatste nieuwtjes.
• Ondersteuning bij het vinden van een passende gastouder voor uw kind, dit doen we onder andere via onze online opvangmarkt maar ook door bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties.
• Een vast aanspreekpunt en contactpersoon (bemiddelingsmedewerker) van Krokodilletje. Deze is volledig op de hoogte van uw persoonlijke situatie waardoor de lijnen kort zijn en er een vertrouwde band opgebouwd wordt.
• Krokodilletje zorgt voor kwalitatieve en professionele gastouders. Deze zijn goed opgeleid en voldoen aan alle kwaliteitseisen van Krokodilletje.
• Onze gastouders worden professioneel ondersteunt en begeleid bij pedagogische en didactische vraagstukken.
• Onze bemiddelingsmedewerker neemt jaarlijkse de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid af op de opvanglocatie om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen.
• Wij houden scherp toezicht op de geldigheid van de verplichte documenten van onze gastouders zoals het diploma kinder EHBO, de verklaring omtrent gedrag en het diploma of certificaat gastouder.
• Krokodilletje kan bij ziekte van uw gastouder ook snel en noodopvang in de vorm van een gastouder aanbieden, zo wordt voorkomen dat u plotseling vrij moet nemen van uw werk terwijl dit wellicht helemaal niet mogelijk is.
• Als het nodig is dan verzorgt Krokodilletje de inschrijving van uw gastouder in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen).

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.