Diverse vormen van gastouderopvang

Gastouderopvang kan plaatsvinden bij u thuis, bij een andere ouder of bij de gastouder thuis. Hieronder leest u meer over de voordelen van iedere vorm, de (wettelijk verplichte) voorwaarden en de financiële verschillen.

Bij alle verschillende vormen heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de door ouders te ontvangen kinderopvangtoeslag bedraagt in 2024 maximaal (inkomensafhankelijk) €7.53 per kind/per uur.

De verschillende vormen
1. Opvang bij een gastouder of bij een andere ouder thuis
2. Opvang door een gastouder bij uzelf thuis

1. Opvang bij een gastouder of bij een andere ouder thuis
Pluspunten:
• U betaalt een tarief per kind per uur welke u zelf met uw gastouder afspreekt
• Bij vakantie of ziekte van de gastouder hoeft u de gastouder niet door te betalen
• U kunt kiezen voor een gastouder die ook andere kinderen opvangt zodat uw kind ook met andere kinderen kan spelen of voor een gastouder die alleen uw kind (eren) opvangt zodat uw kind (eren) in een rustige omgeving zijn

Bereken hier de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.

2. Opvang door een gastouder bij uzelf thuis
Als u kiest voor deze vorm van gastouderopvang profiteert u van het gemak van een gastouder bij u thuis. Het is ook mogelijk om kinderen uit andere gezinnen bij u thuis te laten komen waar de gastouder dan ook de opvang voor verzorgt. Bij deze vorm van gastouderopvang heeft u een eigen gastouder aan huis waarmee u samen afspraken maakt over werkzaamheden, werktijden en dagindeling. U kunt zaken afspreken zoals de hond uitlaten, (lichte) schoonmaakwerkzaamheden, halen/brengen naar zwemles en het eten voorbereiden of koken. Dit heeft als groot voordeel dat wanneer u thuis komt na en lange dag werken deze zaken al zijn gebeurd en u nog extra tijd heeft samen met uw gezin.

Pluspunten:
• Omdat er ook kinderen uit andere gezinnen kunnen zijn (als u dat wilt) kan uw kind lekker spelen met de andere kinderen
• De gastouder komt bij u thuis dus u hoeft uw kind (eren) niet te halen en te brengen
• In overleg kunt u zaken met de gastouder afspreken zoals de hond uitlaten, (lichte) schoonmaakwerkzaamheden, halen/brengen naar zwemles en het eten voorbereiden of koken. Dit is overigens geen verplichting voor de gastouder.

LET OP : De woning van u als ouder dient als opvanglocatie in het LRK te worden geregistreerd. Klik hier voor meer informatie over deze procedure.

Bij gastouderopvang door een gastouder bij uzelf thuis is de Regeling Dienstverlening Aan Huis altijd van toepassing. Hieronder wordt deze uitvoerig beschreven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een familielid als gastouder of een gastouder die geen familielid is. Als de gastouder een familielid is dan mag u deze per kind en per uur betalen. Als de gastouder geen familielid is dan wordt er nog onderscheid gemaakt tussen een gastouder die maximaal 3 dagen per week bij u thuis de opvang verzorgt of een gastouder die meer dan 3 dagen per week bij u thuis de opvang verzorgt.

a) Door een gastouder tot en met 3 dagen per week
b) Door een familielid
c) Door een gastouder vanaf 4 dagen per week

a) Door een gastouder tot en met 3 dagen per week
Voorwaarden:
• U heeft bij ziekte een doorbetalingsplicht van zes weken waarvan de eerste twee dagen wachtdagen zijn
• U dient de gastouder minimaal 4 weken vakantie per jaar door te betalen aangezien de gastouder daar recht op heeft
• U dient als ouder(s) vanaf 01-01-2024 de gastouder uitgaande van 36 uur per werkweek het wettelijk minimumloon per uur te betalen van :

Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36 uur (bruto bedragen per 1 juli 2024)

36 uur € 13.68 € 10.94 € 8.21 € 6,84 € 5,40 € 4,72 € 4.10

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.


b) Door een familielid

Pluspunten:

• De wet Regeling Dienstverlening aan Huis is dan niet van toepassing
• U heeft bij ziekte of vakantie geen doorbetalingsplicht
• De gastouder is een bekende voor uw kind
• U kunt per kind en per uur betalen

Voorwaarden:
• Uw familielid dient als gastouder geregistreerd te zijn in het LRKP

Bereken hier de hoogte van uw kinderopvangtoeslag

c) Door een gastouder vanaf 4 dagen per week
De belangrijkste verschillen tussen deze vorm van gastouderopvang en privé-opvang tot en met 3 dagen per week is dat u meer administratieve verplichtingen heeft met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden. Wij adviseren u om te kiezen uit opvangvorm 2 als u meer dan 4 dagen per week een gastouder bij u thuis wilt of voor een combinatie van 2 gastouders bij u thuis die afzonderlijk niet meer dan 3 dagen bij u thuis de opvang verzorgen. Mocht u toch besluiten om te kiezen voor een gastouder aan huis voor meer dan 4 dagen per week dan zijn de onderstaande voorwaarden voor u van toepassing :

 

Voorwaarden:
• U dient de gastouder minimaal 4 weken vakantie per jaar door te betalen aangezien de gastouder daar recht op heeft
• Op het moment dat uw gastouder ziek wordt heeft u maximaal 104 weken doorbetalingsplicht tegen 70% van het laatstverdiende loon
• Het uurtarief is conform het bovenstaande tabel minimumloon exclusief 8% vakantietoeslag, plus 16,69% werkgeverslasten ongeacht het aantal op te vangen kinderen
• Maandelijks heeft u de verplichting om aangifte loonheffingen te doen. Dit kunt u echter ook uitbesteden aan een administratiekantoor
• Er dienen door uzelf arbeidsovereenkomsten te worden opgesteld welke niet zomaar tussentijds kunnen worden beëindigd. U mag de gastouder maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.