Wat kunt u als gastouder van Krokodilletje verwachten?

Bij krokodilletje heeft u altijd een vast contactpersoon in de vorm van een bemiddelingsmedewerker. Deze bemiddelingsmedewerker is volledig op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en begeleidt u zolang u als gastouder voor Krokodilletje werkzaam bent.

Krokodilletje draagt zorg voor een volledig voor u op maat gesneden dienstverlening. Zowel de financiële afwikkeling, begeleiding, ondersteuning bij allerhande situaties en bijscholing zijn zaken waar Krokodilletje zorg voor draagt.

De volgende diensten kunt u van Krokodilletje verwachten
• U wordt door Krokodilletje op de hoogte gehouden van de geldigheid van uw documenten zoals uw legitimatiebewijs, rijbewijs, certificaat kinder EHBO, of de VOG.
• Een gratis, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en volledig geautomatiseerd urenregistratiesysteem.
• Altijd online toegang tot uw financiële administratie.
• Snelle betalingen welke bij de ouders automatisch worden geïncasseerd en snel naar de gastouders worden doorgestort.
• De jaaropgave met een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen welke u nodig heeft voor de aangifte inkomstenbelasting.
• Krokodilletje voert jaarlijks een uitgebreide Risico-Inventarisatie Veiligheid en gezondheid uit.
• Wij verzorgen als het nodig is uw registratie bij het LRKP (Landelijk Registratie Kinderopvang en Peuterspeelzalen).
• Een vaste bemiddelingsmedewerker die volledig op de hoogte is van uw persoonlijke omstandigheden.
• Onze bemiddelingsmedewerker komt minstens tweemaal per jaar op bezoek bij de opvanglocatie.
• U ontvangt een periodieke nieuwsbrief met daarin de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van gastouderschap.
• Uw profiel als gastouder wordt met een foto (indien gewenst) geplaatst op onze druk bezochte opvangmarkt wat uw kansen op extra gastkinderen aanzienlijk vergroot.
• U krijgt als gastouder professionele ondersteuning en begeleiding op diverse didactische en pedagogische vlakken.
• U ontvangt gratis het Krokodilletje Gastouder-Promotie pakket. Dit pakket bestaat uit mooie visitekaartjes (waarop u uw eigen gegevens kunt invullen) een raamposter om uw bekendheid als gastouder te vergroten en een set mooie flyers waarop u uw eigen gegevens kunt kunt invullen. Deze kunt u uitdelen in uw kennissenkring en in uw omgeving ophangen bij verloskundigenpraktijken, huisartspraktijken, apotheken, supermarkten, sportverenigingen, bibliotheken en scholen.
• Onze bemiddelingsmedewerker komt op de opvanglocatie de periodieke evaluaties uitvoeren.
• Uitgebreide scholing- en bijscholingsmogelijkheden op diverse pedagogische en didactische vlakken.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.