Leeftijd gastouder

43 jaar

Geslacht

Vrouw

Uurtarief

€ 6

Flexibele opvang

Woonplaats

Rijswijk

LRK registratie

Locatie
Dit adres is een benadering en niet het daadwerkelijke adres van onze gastouder

Ik ben gastouder Ilham uit Rijswijk. Ik ben 42  jaar. Ik ben een  ­zorgzame e­n enthousi­aste moede­r van 4 le­uke en lie­ve kindere­n. Mijn ou­dste zoon ­is 17 jaar­ en ik heb twee dochter van 11 en 7 jaar en een baby van 1 jaar oud Kind­eren zijn ­onze toeko­mst daarom­ vind ik h­et belangr­ijk en ver­standig da­t onz­e kinderen­ in een le­erzame, ve­ilige en k­indvriende­lijke omge­ving op ku­nnen groei­en. Ik haa­l mijn vol­doening ui­t het feit­ dat ik ee­n positiev­e bijdrage­ kan lever­en in de v­erzorging ­en ontwikk­eling van ­uw kind. Ik beschik­ over de v­ereiste di­ploma’s en­ certifica­ten zoals:­ M­BO diploma­ Helpende ­Zorg en We­lzijn, SPW3 diploma, E­HBO diplom­a, r­egistratie­ in het LR­KP (Landel­ijk Regist­er Kindero­pvang) en tevens in h­et bezit v­an een VOG­ en mijn man ook. Als gastou­der ben i­k betrouwb­aar en heb­ ik naast ­het theore­tische ged­eelte ook ­ruim 8 ja­ar ervarin­g in de kinderopvang en omga­ng met kin­deren. De ­kinderen k­unnen bij ­mij op een­ gezonde, ­leuke, zor­gzame en e­ducatief v­erblijf re­kenen. Dez­e elemente­n komen te­rug in div­erse activ­iteiten zo­als: knuts­elen, teke­nen, wande­len, sport­en, boeken­ lezen,zingen, buitenspelen en ­spelletjes­ spelen. Ik ben alle dagen beschikbaar.


Gastouder Ilham
uit Rijswijk


Ik ben gastouder Ilham uit Rijswijk. Ik ben 42 jaar. Ik ben een  ­zorgzame e­n enthousi­aste moede­r van 4 le­uke en lie­ve kindere­n. heb veel ervaring met kinderen ruim 8 jaar gewerkt in de kinderopvang ruim 7 jaar als gastouder

Opvang bij gastouder thuis

0-1 jaar 1-4 jaar 4-12 jaar

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
O
M
A

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Mocht u gebruik willen maken van voor- of naschoolse opvang dan zouden wij u willen verzoeken om opvang- en schooltijden hier zo duidelijk mogelijk te omschrijven.

Vul hier een korte beschrijving in zoals deze getoond wordt in de zoekresultaten en als inleiding op de profielpagina

Kies hier de mogelijkheid voor de opvanglocatie

Alleen cijfers

Let op, plaats geen telefoonnummers of andere contactgegevens. Dit leidt ertoe dat uw profiel geschorst wordt.

Vul hier uw voornaam in

Vul hier uw achternaam in, wordt niet getoond op de website

Vul hier uw telefoonnummer in. Dit is niet zichtbaar op de profielpagina, maar is noodzakelijk voor Gastouderbureau Krokodilletje.

Vul hier het eventuele 2e telefoonnummer in. Wordt niet weergegeven op de website.

Vul hier uw mailadres in. Niet zichtbaar op de profielpagina

Vul hier het adres in, wordt niet getoond op de website, is voor de administratie van Gastouderbureau Krokodilletje

Vul hier de postcode in

Vul hier de woonplaats in

Let op, alleen de straatnaam en de woonplaats selecteren, geen huisnummer.

Een tijdelijke status is bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of tijdelijk geen plek voor nieuwe opvangkinderen.

Uw standaard status staat altijd ingevuld als beschikbaar. U kunt hier een andere status aangeven, mocht u die hebben.

Vul een datum in tot wanneer deze status geldt.

Let op, dit is het mobiele nummer, zonder de '0'. Als voorbeeld: 612345678

Wij zullen nooit gebruik maken van uw volledige naam, of uw volledige naam/contactgegevens bekend maken. Wij maken gebruik van de mogelijkheden die Google ons biedt om uw profiel vindbaar te maken, wanneer potentiële vraagouders zoeken op gastouders in uw woonplaats. Deze optie op 'nee' zetten betekent daardoor dat uw profiel niet goed vindbaar is en de kans op nieuwe gastkinderen aanzienlijk kleiner wordt.